W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsultacje społeczne dot. projektu ustawy o OSP w Radomyśli

30.05.2021

30 maja 2021 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli miały miejsce konsultacje społeczne projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej z udziałem st. bryg. Artura Gonery, zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Konsultacje społeczne dot. projektu ustawy o OSP.

W spotkaniu wziął udział: st. bryg. Artur Gonera - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Grzegorz Kamiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Oragnizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, st. bryg. Andrzej Celiński - Komendant Miejski PSP w Siedlcach, bryg. Marek Łupiński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP w Siedlcach oraz bryg. Piotr Skolimowski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Siedlcach.

St. bryg. Artur Gonera przedstawił założenia projektu ustawy o OSP, który ma na celu wzmocnienie roli Ochotniczych Straży Pożarnych, a także poprawę bezpieczeństwa obywateli na terenie kraju. Podczas spotkania druhowie zgłaszali uwagi do projektu ustawy o OSP.

W trakcie konsultacji społecznych prowadzono również dyskusję na temat stanu ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną poddane analizie oraz będą przekazane do Komendy Głównej PSP w celu naniesienia poprawek do obecnego kształtu projektu ustawy o OSP.

Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

Istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom długo oczekiwanego dodatku emerytalnego, jednolitej legitymacji, ochrony prawnej oraz wielu innych uprawnień.

Konsultacje społeczne i pierwsze wnioski

Prowadzone z udziałem kadry kierowniczej PSP oraz członków OSP konsultacje społeczne projektu ustawy mają doprowadzić do wspólnych i konstruktywnych wniosków, w efekcie których wypracowany zostanie ostateczny projekt ustawy.

W wyniku bezpośrednich spotkań ze strażakami ochotniczych straży pożarnych powstały pierwsze propozycje korekt do projektu ustawy, a w szczególności:

- zapisanie wprost w ustawie że OSP jest formacją mundurową. Rozwieje to obawy w zakresie noszenia umundurowania wyjściowego/galowego. Aktualny projekt ustawy nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ jest to kompetencja stowarzyszeń jakimi są OSP. Projekt ustawy o OSP odnosił się jedynie do umundurowania specjalnego, które powinno być w standardzie takim samym jak umundurowanie specjalne PSP (poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych);

- dodanie wprost słowa BEZPŁATNIE do artykułu regulującego tematykę szkoleń strażaków OSP, które będą finansowane z budżetu państwa i realizowane prze jednostki organizacyjne PSP (w tym kursy podstawowe oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy). Ponadto prowadzone są analizy pod kątem możliwości wprowadzenia bezpłatnych kursów na kategorię kierowania pojazdami typu C  dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. W obecnym kształcie projektu ustawy z art. 27 ust. 2 wynika, że szkolenie pokrywane będzie z budżetu państwa;

- rozważenie określenia strażak / ratownik lub innej formy. Podkreślamy, że nie jest intencją ustawy odbieranie tytułu „strażaka” członkom OSP. Jedynym założeniem było i jest dostosowanie nazwy do aktualnych zadań.  Obecnie członkowie OSP nie zajmują się już tylko pożarami ale realizują również inne zadania z zakresu ratownictwa. Warto dodać, że obecna ustawa o ochronie przeciwpożarowej używa sformułowania „Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych”. Tak więc projektowaną ustawą o OSP nikt nie odbiera określenia „strażak” członkom OSP, bowiem określenie to było i będzie zawsze używane potocznie a nie z mocy prawa;

- wprowadzenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych OSP podyktowane było podkreśleniem profesjonalizmu jednostek OSP. W wyniku zgłoszonych uwag rozważana jest możliwość zrezygnowania z tego zapisu lub pozostawienia jednostek operacyjno - technicznych (JOT).

 

Opracowanie: bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP.

Zdjęcia (5)