W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Materiały

OGŁOSZENIE MINISTRA KIDN ws. zmian w Programach MKiDN 2020
20200429​_OGŁOSZENIE​_MINISTRA​_KIDN​_ws​_zmian​_w​_Programach​_MKiDN​_2020.pdf 1.29MB
Informacja o zmianach w Programach MKiDN (bez zadania dodatkowego)
Syntetyczna​_informacja​_o​_zmianach​_w​_Programach​_MKiDN​_(bez​_zadania​_datkowego).pdf 0.14MB
Regulamin i specyfikacja
Program​_Kultura​_cyfrowa​_Regulamin​_i​_specyfikacja​_do​_publikacji.pdf 1.31MB
Wytyczne
20191016​_Wytyczne​_Programy​_Min.pdf 0.51MB
Instrukcja​_wewnętrzna
Instrukcja​_wewnętrzna​_-​_zarz​_z​_dn​_31​_stycznia​_2020​_poz​_7.pdf 0.53MB
Instrukcja wewnętrzna - nowelizacja
Nowelizacja​_instrukcji​_wewnętrznej​_-​_p​_26​_2020.pdf 0.46MB
Instrukcja krok po kroku
Instrukcja​_krok​_po​_kroku​_2020​_02​_17.pdf 7.04MB
Wniosek wzorcowy
20191113​_Kultura​_cyfrowa​_2020-Wniosek​_wzorcowy.pdf 0.14MB
Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2020 koszty operacyjne​_infrastruktura kultury
20190312​_Szczegółowa​_informacja​_dotycząca​_pomocy​_publicznej​_2020​_koszty​_operacyjne​_infrastruktura​_kultury.xlsx 0.04MB
Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2020 czasopisma​​_publikowanie muzyki i literatury
20200702​_Szczegółowa​_informacja​_dotycząca​_pomocy​_publicznej​_​_2020​_czasopisma​_publikowanie​_muzyki​_i​_literatury​_20200702.xlsx 0.04MB
Formularz​_pomoc​_inna​_niż​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_pomoc​_de​_minimis​_lub​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie(obowiązuje​_od​_11
20190312​_Formularz​_pomoc​_inna​_niż​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_pomoc​_de​_minimis​_lub​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie(obowi±zuje​_od​_11.xlsx 0.08MB
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_sie​_o​_pomoc​_de​_minimis​_-​_rozporzadzenie​_KE​_nr​_1407​_2013​_(obowiazuje​_od​_dnia​_15112014)
20190312​_formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_sie​_o​_pomoc​_de​_minimis​_-​_rozporzadzenie​_KE​_nr​_1407​_2013​_(obowiazuje​_od​_dnia​_15112014).xlsx 0.07MB
Wyniki naboru wraz z odwołaniami PDF
20200319​_karta​_publikacji​_Kultura​_cyfrowa​_2020.pdf 0.14MB
Wyniki naboru wraz z odwołaniami XLS
20200319​_karta​_publikacji​_Kultura​_cyfrowa​_2020.xls 0.19MB
Wzór oświadczenia dla beneficjenta-Kultura cyfrowa
20200330​_Wzor​_oswiadczenia​_dla​_beneficjenta-Kultura​_cyfrowa.docx 0.02MB
Skład Zespołu Ekspertów do Programu Kultura Cyfrowa 2020
Sklad​_Zespolu​_Ekspertow​_do​_Programu​_Kultura​_Cyfrowa​_2020.pdf 0.43MB
I. Katalog Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacyjnych Obiektów Muzealnych
II. Katalogi Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacyjnych Obiektów Audiowizualnych i Okołofilmowych
III. Katalog Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacji Obiektów Archiwalnych i Fotograficznych
IV. Katalog Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacji Obiektów Zabytkowych
V. Program „Kultura Cyfrowa” Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej.
Wzór protokółu przekazania kopii wzorcowych
20200429​_wzor​_protokolu​_przekazania​_kopii​_wzorcowych​_do​_​_C​_K​_(dla​_beneficjenta)​_2020​_​_uzupelniony​_2804​_(1).docx 0.02MB

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16
wnioski@eboi.sputnik.pl