W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Programy MKIDN 2020

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku (z wyjątkiem wcześniej ogłoszonego Programu „Ochrona zabytków”).

Pragniemy zwrócić uwagę, że w ramach ogłoszonego naboru:

1. Uprościliśmy procedurę naboru wniosków
2. Zmodyfikowaliśmy formę prezentacji procedur
3. Rozszerzyliśmy zakres programu Promesa MKIDN
4. Stworzyliśmy program pn. Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego realizowane będą zadania objęte dotychczas dofinansowaniem w ramach programów Narodowe kolekcje sztuki współczesnej oraz Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Zapraszamy do składania wniosków!

Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru

Sztuki wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Wyniki naboru

Film

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Wyniki naboru

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru

Literatura

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Wyniki naboru

Czasopisma

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Wyniki naboru / II nabór

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica POLONIKA

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Wyniki naboru

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Wyniki naboru

> Budżet programów