W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ochrona zabytków archeologicznych

Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

UWAGA!
W naborze na 2020 rok wprowadziliśmy dwie zasadnicze zmiany:

1) Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku).  Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

2) Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

Materiały

Regulamin i specyfikacja
Program​_Ochrona​_zabytków​_archeologicznych​_Regulamin​_i​_specyfikacja​_do​_publikacji.pdf 1.26MB
Wytyczne
20191016​_Wytyczne​_Programy​_Min.pdf 0.51MB
Wytyczne do prowadzenia badań nieinwazyjnych
3​_Wytyczne​_do​_prowadzenia​_badań​_nieinwazyjnych​_2019.pdf 1.86MB
Wytyczne 2019 zał 1
4​_Wytyczne​_2019​_zal​_1​_KEZAL.pdf 0.09MB
Wytyczne 2019 zał 2
5​_Wytyczne​_2019​_zal​_2​_KEZAL.rtf 0.22MB
Wytyczne 2019 zał 3
6​_Wytyczne​_2019​_zal​_3​_SHP.docx 0.02MB
Wytyczne 2019 zał 4
7​_Wytyczne​_2019​_zal​_4​_SHP.7z 0.48KB
Wytyczne do prowadzenia badań inwazyjnych
8​_Wytyczne​_do​_prowadzenia​_badań​_inwazyjnych​_2019.pdf 0.57MB
Instrukcja krok po kroku
Instrukcja​_krok​_po​_kroku​_2020​_02​_17.pdf 7.04MB
Wniosek wzorcowy
20191025​_ochrona​_zabytków​_arch​_wniosek​_wzorcowy​_2020.pdf 0.63MB
Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2020 koszty operacyjne​_infrastruktura kultury
20190312​_Szczegółowa​_informacja​_dotycząca​_pomocy​_publicznej​_2020​_koszty​_operacyjne​_infrastruktura​_kultury.xlsx 0.04MB
Formularz​_pomoc​_inna​_niż​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_pomoc​_de​_minimis​_lub​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie(obowiązuje​_od​_11
20190312​_Formularz​_pomoc​_inna​_niż​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_pomoc​_de​_minimis​_lub​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie(obowi±zuje​_od​_11.xlsx 0.08MB
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_sie​_o​_pomoc​_de​_minimis​_-​_rozporzadzenie​_KE​_nr​_1407​_2013​_(obowiazuje​_od​_dnia​_15112014)
20190312​_formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_sie​_o​_pomoc​_de​_minimis​_-​_rozporzadzenie​_KE​_nr​_1407​_2013​_(obowiazuje​_od​_dnia​_15112014).xlsx 0.07MB
Wyniki naboru wraz z odwołaniami PDF
20200318​_Ochrona​_zabytków​_archeologicznych​_2020​_wyniki​_naboru​_z​_odwołaniami.pdf 0.10MB
Wyniki naboru wraz z odwołaniami XLS
20200318​_Ochrona​_zabytków​_archeologicznych​_2020​_wyniki​_naboru​_z​_odwołaniami.xls 0.11MB

Zwracamy uwagę na zmiany w rodzajach kwalifikowanych zadań – szczegóły w specyfikacji programu.

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 16:00 przez następujące osoby:

  • Małgorzata Brzozowska 
    tel. (22) 826-92-47, (22), 826-93-52 - wew. 112 mbrzozowska@nid.pl

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
wnioski@eboi.sputnik.pl