W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Promocja kultury polskiej za granicą

Strategicznym celem programu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską. Działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie w czterech równorzędnych geograficznych obszarach priorytetowych: Europa, państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia), Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam), kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych. Powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego, jednak wybór kraju priorytetowego będzie skutkował wyższą oceną strategiczną wniosku.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!


UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę, iż z programu wyłączone są: rezydencje artystyczne, stypendia, staże naukowe, wymiany młodzieży i wymiany studenckie, rekonstrukcje historyczne, wydarzenia turystyczne, kulinarne i sportowe, udział w targach, rajdy, przemarsze i pochody, rejsy, turnieje, zawody i konkursy, zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji, zadania dotyczące tworzenia, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich, w tym czasopism, przekładów, publikacji niebędących materiałami promocyjnymi, realizacja filmów oraz nagrania audio i audio-video.

 

UWAGA!
W naborze na 2020 rok wprowadziliśmy dwie zasadnicze zmiany:

1) Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku).  Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

2) Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

Przed złożeniem wniosku, uprzejmie prosimy o szczegółowe zapozanie sie z poniższymi dokumentami 

Materiały

Regulamin i specyfikacja
20191016a​_Program​_Promocja​_kultury​_polskiej​_za​_granicą​_Regulamin​_i​_specyfikacja​_do​_publikacji.pdf 1.23MB
Wytyczne
20191016​_Wytyczne​_Programy​_Min.pdf 0.51MB
Instrukcja krok po kroku
Instrukcja​_krok​_po​_kroku​_2020​_02​_17.pdf 7.04MB
Wniosek wzorcowy
20191024​_Promocja​_kultury​_polskiej​_za​_granicą​_wniosek​_wzorcowy​_2020.pdf 4.54MB
Wyniki naboru PDF
20200218​_Wyniki​_Promocja​_kultury​_polskiej​_za​_granicą​_2020.pdf 0.57MB
Wyniki naboru XLS
20200218​_Wyniki​_Promocja​_kultury​_polskiej​_za​_granicą​_2020.xls 0.20MB
Miniprzewodnik po programie
20200219​_Miniprzewodnik​_po​_programie.pptx 1.85MB
Przygotowanie materiałów promocyjnych
20200219​_Przygotowanie​_materiałów​_promocyjnych.pptx 0.17MB

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 - 14:00 przez następujące osoby:


W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 wnioski@eboi.sputnik.pl