W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nagrody okolicznościowe

 1. Na podstawie art. 87 ust 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z dn. 29 września 2017 r. Poz. 1808) Minister Kultury może przyznawać indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i artystów (§. 11 ust. 1,2)
 2. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie nagród, o których mowa w § 11 ust. 1,2 mogą składać do ministra wnioski w dowolnym terminie
 3. Minister może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1. instytucji kultury i instytucji filmowych,
  2. szkół wyższych,
  3. organów administracji rządowej,
  4. jednostek samorządu terytorialnego,
  5. związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
  6. jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Kultury,
  7. Polskiej Akademii Nauk,
  8. środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
  9. departamentu merytorycznego Ministerstwa Kultury.
 4. Nadesłany wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1. podanie skierowane do Ministra Kultury,
  2. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody  (adres, telefon, e-mail),
  3. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności,
  4. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury, 
  5. dokumentację działalności.

      

      Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I Wiceprezes Rady Ministrów
      Krakowskie Przedmieście 15/17
      00-071 Warszawa

      (z wyraźnym określeniem podstawy prawnej - chodzi o rozróżnienie nagrody okolicznościowej ze środka specjalnego i Dorocznej Nagrody z budżetu MK)

      Informacji udziela Departament Mecenatu Państwa, tel.: 022 42-10-105

 

Materiały

Formularz wniosku – nagroda indywidualna/zbiorowa
20151202​_wniosek​_do​_nagrody​_okol.doc 0.04MB
Formularz wniosku o ufundowanie nagrody w wydarzeniu kulturalnym.
20151202​_wniosek​_do​_nagrody​_fund​_konkursy.doc 0.04MB