W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego - wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie Ukraińscy strażacy podnoszą swoje kompetencje dzięki Polskiej pomocy

Realne płomienie, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne, a także emisja niebezpiecznej substancji. Takie warunki panowały podczas wrześniowych szkoleń ukraińskich strażaków.

pojemnik polewany z węża strażackiego - ćwiczenia ukraińskich ratowników

Jest to kolejne działanie w ramach wdrażanego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, a finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP projektu, którego celem jest wzmocnienie sektora bezpieczeństwa i ochrony ludności na Ukrainie.

Symulacja naturalnych warunków pracy strażaków była możliwa dzięki wykorzystaniu  tzw. modułu gorącego trenażera. Jest to pomieszczenie przeznaczone do szkolenia strażaków w warunkach rzeczywistych –występują tu realne płomienie, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne, a także emisja substancji niebezpiecznej. Następuje trening odporności psychicznej strażaka oraz nawyku pracy w bezpośredniej obecności różnego rodzaju zagrożeń. Poza praktycznymi umiejętnościami uczestnicy zajęć podnieśli swoje kompetencje z zakresu  samodzielnego prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu innowacyjnych stanowisk ratowniczych. 

Szkolenie odbyło się we Lwowie, w dniach 14-15 września 2020 r. Wzięli w nim udział ukraińscy ratownicy – instruktorzy, przedstawiciele Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy w Charkowie, a także Wyższej Szkoły Zawodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy. Warto zaznaczyć, że ćwiczenia odbyły się dzięki ratownikom-instruktorom ze Lwowa wyszkolonym podczas szkoleń prowadzonych w latach ubiegłych oraz Regionalnemu Centrum Szkolenia Ratowniczego we Lwowie utworzonemu w ramach poprzednich projektów Polskiej pomocy.

Ścisła współpraca pomiędzy polskimi i ukraińskimi strażakami trwa od ponad dekady. Zrealizowano szereg projektów, które obejmowały specjalistyczne szkolenia m.in. z zakresu bezpieczeństwa ratowników, ratownictwa chemicznego, ekologicznego, wodnego, czy drogowego. Przekazano specjalistyczny sprzęt, unikatową aparaturę pomiarową oraz wyposażenie dla ratowników. W ostatnich latach koncentrowano się na komponencie szkoleniowym połączonym z jednoczesnym wzbogaceniem zasobów i infrastruktury dydaktycznej. Opracowano i wdrożono program szkolenia członków służb ratowniczych Ukrainy oraz strażaków – ochotników. We Lwowie powstało nowoczesne mobilne centrum szkoleniowe dla strażaków - modułowy trenażer ratowniczy. Jeszcze w tym roku podobne, choć mniejsze, bo składające się tylko z tzw. modułu gorącego, trenażery zostaną przekazane do Charkowa, Czerkas i Winnicy. Staną się one zalążkiem do powstania regionalnych centrów szkolenia ratowniczego. Zajęcia poprowadzą w nich przeszkoleni właśnie instruktorzy.

Projekt MSWiA wdrażany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie pt. „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie”. Kwota finansowania działań ze środków MSZ w latach 2019-2020 wynosi 1,2 mln zł.

08.10.2020


 

 

Głównym założeniem Modułu II projektu była kontynuacja działań prowadzonych w Module I. Rozbudowano wówczas istniejący na terenie Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie trenażer o nowy Moduł gorący oraz dostarczono specjalistyczne wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osób ćwiczących. Moduł ten służy do szkolenia strażaków w warunkach rzeczywistych – podczas szkolenia występują realne płomienie, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne, a także następuje emisja palnej substancji niebezpiecznej. Moduł składa się z dwóch elementów: komory rozgorzeniowej oraz zbiornika służącego do symulacji wycieków i pożarów gazów palnych. Zgodnie z przyjętym założeniem - podczas realizacji Modułu II, trenażery składające się z Modułu gorącego i wyposażone w sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa szkoleń – zbudowane zostały również na terenie pozostałych ukraińskich uczelni pożarniczych: 
1.    Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy w Charkowie
2.    Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla
3.    Wyższej Szkoły Zawodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy.
Według zamierzeń i planów na podstawie, których realizowano projekt, w przyszłości będą one zalążkiem do rozbudowy trenażera i utworzenia Regionalnych Centrów Szkolenia Ratowniczego w tych miejscach na podobieństwo trenażera „lwowskiego”. Utworzy to sieć Regionalnych Centrów Szkolenia Ratowniczego na terenie południowej i wschodniej Ukrainy. W połączeniu z już istniejącym Centrum we Lwowie sieć ta obejmie całość terytorium Ukrainy.
Wszystkie podjęte działania w 2020 r. miały za zadanie podnieść poziom potencjału szkoleniowego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz OSP. Zakres projektu obejmował budowę Modułu gorącego w pozostałych - prócz już istniejącego w Państwowym Lwowskim Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia – wyższych uczelniach Ukrainy kształcących kadry na potrzeby Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, co stanowiło jednocześnie kontynuację poprzedniego projektu realizowanego przez SGSP.
Projekt przewidywał również rozwój metod szkoleniowych w zakresie reagowania na pożary wewnętrzne i emisję substancji niebezpiecznych. To założenie zostało zrealizowane poprzez opracowanie programu szkoleniowego praktycznej nauki zawodu oraz wydanie nieplanowanego wstępnie podręcznika pożarniczego (w języku ukraińskim) autorstwa Volodymyra Dubasiuka – Zastępcę naczelnika Operacyjno-Koordynacyjnego Centrum Zarządu Głównego Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie lwowskim. Treść podręcznika w sposób ścisły i bezpośredni koresponduje z założeniami projektu i stanowi doskonałe źródło wiedzy dla członków służb ratowniczych. Podręcznik będzie bezpłatnie dystrybuowany na terenie całej Ukrainy do jednostek Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. 
Istotnym faktem było również prowadzenie nadzoru przez polskich specjalistów, w zakresie metodycznym i merytorycznym, nad prowadzonymi szkoleniami przez wyszkoloną wcześniej kadrę instruktorską składającą się z przedstawicieli ukraińskich beneficjentów projektu. 
Zrealizowano wszystkie zakładane cele projektu oraz osiągnięto planowane efekty. Przede wszystkim rozbudowano infrastrukturę szkoleniową o nowoczesne elementy treningowe. Beneficjenci otrzymali Moduły gorące, które będą wykorzystywane podczas przyszłych ćwiczeń i treningów prowadzonych przez wyszkolonych instruktorów. Uczestnikami tych szkoleń będą studenci uczelni pożarniczych, członkowie ochotniczych straży pożarnych oraz przedstawiciele regionalnych oddziałów straży pożarnych.


Podmiot wdrażający:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (KG PSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej)                    

Wstępna wysokość dofinansowania:      748 365,45  PLN

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}