W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zawiadomienie o ponownym wstrzymaniu biegu terminów

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.).

            zawiadamiam o ponownym wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności  w ustawie  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

na okres od  13  marca 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust.3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
mgr Beata Rant

Materiały

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów
Zawiadomienie.pdf 0.17MB