W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

IV Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” - 2024 r.

Infografika IV-konkursu Świat się kręci wokół wsi

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Cel konkursu

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej wsi. Chcemy przedstawić rolnictwo jako ważną gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i  dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i Wskazówkami dla Uczestnika Konkursu.

 2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „IV Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.

 1. Nagraj film.
 2. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
 3. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.plw terminie do 10 października 2024 r. do godz. 23:59.
 4. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora.
 5. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznania Ci nagrody lub wyróżnienia.
 6. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie.

Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 25 września 2024 r., a na filmy do 10 października 2024 r.

 1. Regulamin IV Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.

 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 4. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.
 5. Wskazówki dla Uczestnika Konkursu.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

 

flaga_ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiały

Do pobrania
Regulamin​_IV​_konkursu​_filmowego​_Świat​_się​_kręci​_wokół​_wsi.pdf 0.38MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_-​_Formularz​_zgłoszenia​_-​_edycja​_IV​_-​_wersja​_edytowalna.doc 0.07MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_-​_Formularz​_zgłoszenia​_-​_edycja​_IV.pdf 0.11MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_-​_wzór​_oświadczenia​_osoby​_trzeciej​_-​_edycja​_IV.pdf 0.11MB
Do pobrania
Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_-​_wzór​_umowy​_o​_przeniesienie​_praw​_autorskich​_-​_edycja​_IV.pdf 0.09MB
Do pobrania
Wskazówki​_dla​_Uczestnika​_konkursu​_-​_edycja​_IV.docx 0.17MB

Partnerzy

logo KOWR