W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs dla partnerów KSOW

08.11.2019

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. składać wnioski w konkursie nr 4/2020 na wybór operacji do realizacji w 2020 i 2021 roku, w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020–2021.

logo_KSOW

Dziś ukazało się w tej sprawie ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w obszarze następujących działań:

  1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
  2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
  3. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
  4. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
  5. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
  6. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
  7. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
  8. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Wnioski należy składać w 16 urzędach marszałkowskich (dla operacji realizowanych na poziomie województwa) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie (dla operacji realizowanych na poziomie krajowym)

Szczegóły konkursu są dostępne w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone również na portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich http://ksow.pl/. Będzie ono również dostępne na stronach internetowych urzędów marszałkowskich oraz stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.11.2019 15:00 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
08.11.2019 15:00 Sławomir Mucha