Nowy Dyrektor Generalny

Powolanie Moniki Rzepeckiej na stanowisko Dyrektora Generalnego MRiRW

 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski powołał dziś na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  panią Monikę Rzepecką.

Monika Rzepecka - Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.  Urzędnik służby cywilnej od października 2003 roku.

Pracę zawodową rozpoczęła po studiach w Centralnym Inspektoracie Standaryzacji. Po ukończeniu KSAP (2003 rok) wróciła do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, gdzie do 2010 roku pracowała na stanowiskach: głównego specjalisty,  Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz Produktów Regionalnych, a następnie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (październik 2006 - styczeń 2009 rok) oraz Radcy Głównego Inspektora JHARS (do końca 2009 roku). Od stycznia 2010 roku do września 2010 roku Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do chwili powołania na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Radca Ministra w Departamencie Strategii, a następnie Departamencie Innowacji i Rozwoju w MNiSW,  odpowiedzialna za sprawy z obszaru rolnictwa, żywności i biogospodarki. Reprezentowała w tym czasie MNiSW w pracach   następujących gremiów unijnych: Komitet Programy w Horyzoncie 2020, (obszar żywność, rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka), Rada Zarządzająca Inicjatywy wspólnego planowania Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne, Stały Komitet ds. Badań w Rolnictwie oraz Wspólne Przedsięwzięcie ds. bio-przemysłu. Reprezentowała Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Komitecie Sterującym Programu BIOSTRATEG.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.07.2018 10:49
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 17.07.2018 10:49
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha