Porozumienie Rolnicze – kolejne zespoły

Posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa. Do jego prac zgłosiło się ponad 70 przedstawicieli organizacji rolniczych, związków zawodowych, przetwórców i nauki.

W trakcie spotkania wybrane zostało Prezydium Zespołu. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Henryk Bujak – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, a jego zastępcami: Rajmund Szulc (Związek Polskich Plantatorów Chmielu), Przemysław Noworyta (Polski Związek Plantatorów Tytoniu), Ryszard Szaroleta (Zrzeszenie Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu przy WPPZ S.A. Luboń), Andrzej Miąsko (NSZZ RI „Solidarność”), Leszek Chmielnicki (Polska Izba Nasienna).

Prowadzony dialog pokazał, z jak wieloma problemami i wyzwaniami spotyka się branża rolnicza. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych sektorów mieli możliwość zgłoszenia swoich postulatów/uwag, nad którymi będzie pracował Zespół. Uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność podjęcia działań, które pobudzą rynek chmielu, znajdujący się obecnie w stagnacji. Przedstawiciele branży tytoniu  podnosili kwestie złagodzenia przepisów akcyzowych. Jednocześnie wskazywano na korzystne rozwiązania, zaproponowane przez resort rolnictw, m.in. na wprowadzenie do porządku prawnego umowy o pomocy przy zbiorach.

Ustalono, że kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym obszarom, które zostały wskazane w trakcie posiedzenia.

 

Uczestnicy spotkania
Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych sektorów mieli możliwość zgłoszenia swoich postulatów
Pierwsze posiedzenie powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.04.2019 19:40
Osoba publikująca: Iwona Chromiak
Zmodyfikowano: 03.04.2019 12:46
Osoba modyfikująca: Iwona Chromiak