Wizyta młodych rolników z USA

Spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z młodymi rolnikami z USA

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się dziś z przedstawicielami uniwersytetu stanowego Texas A&M University.

W składzie delegacji, której przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz, znaleźli się młodzi rolnicy z Teksasu, którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymiany młodych rolników Polska-Texas, organizowanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Projekt prowadzony jest od 2013 r. W trakcie pobytu w Polsce organizowane jest spotkanie w MRiRW, poświęcone kwestiom polityki rolnej.  Celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

Podczas spotkania młodzi rolnicy z Teksasu mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi danymi dotyczącymi polskiego rolnictwa i polityki rolnej UE.  

Minister J.K. Ardanowski wskazał na podstawowe różnice w modelach rolnictwa polskiego i amerykańskiego. Odniósł się również do kierunków polityki rolnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji żywności wysokiej jakości.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki omówił szczegółowo założenia polityki rolnej.

Obaj ministrowie podkreślali znaczenie dobrych relacji polsko-amerykańskich oraz korzyści płynących z projektów takich jak program wymiany młodych rolników Polska-Texas. Podziękowali również Profesorowi J. Mazurkiewiczowi za stałe wspieranie polsko-amerykańskiej współpracy.

Profesor Jim Mazurkiewicz wskazał na fakt, iż program wymiany młodych rolników Polska-Teksas jest jednym z najciekawszych projektów tego rodzaju, realizowanych przez Texas A&M University.

 

Przemówienie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas spotkania z młodymi rolnikami z USA
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki i profesor Jim Mazurkiewicz na spotkaniu z młodymi rolnikami z USA
Minister Jan Krzysztof Ardanowski i profesor Jim Mazurkiewicz na spotkaniu z młodymi rolnikami z USA
Spotkanie z młodymi rolnikami z USA
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.06.2019 15:21
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 10.06.2019 07:37
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha