W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Efektywność energetyczna

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2166 ze zm.) nakłada na jednostki sektora publicznego obowiązek podjęcia określonych działań w zakresie efektywności energetycznej.

JEDNOSTKI SEKTORA PUBLICZNEGO zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań poprzez zastosowanie co najmniej jednego ze środków poprawy efektywności energetycznej, do których zalicza się:

 • realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji albo ich wymianę lub modernizację;
 • realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS;
 • realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

2022
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2022 roku środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Sukcesywna wymiana oświetlenia w budynkach na oprawy LED, charakteryzujące się niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła,
 2. Zakup urządzeń biurowych, sprzętu informatycznego, laboratoryjnego charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji i wymiana dotychczas eksploatowanych urządzeń. 
 3. Wymiana dotychczas eksploatowanych urządzeń (sprzęt biurowy, informatyczny, laboratoryjny) na nowe charakteryzujące się niższym zużyciem energii oraz niższymi kosztami eksploatacji.
 4. Podejmowane są działania informacyjno-edukacyjne, polegające na informowaniu pracowników o możliwych zachowaniach energooszczędnych np. wyłączanie zbędnego oświetlenia, wyłączanie niewykorzystywanych urządzeń biurowych i sprzętu laboratoryjnego, w okresie grzewczym - krótkie wietrzenie pomieszczeń przy zamkniętych zaworach grzejnikowych.

2021
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2021 roku środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne – kontynuacja działań,
 2. Utylizacja zużytego sprzętu komputerowego i laboratoryjnego (serwer, komputery, pompa perystaltyczna, suszarka),
 3. Działania informacyjno-edukacyjne, polegające na informowaniu pracowników o możliwych zachowaniach energooszczędnych, np.:
  • wyłączanie zbędnego oświetlenia, 
  • wyłączanie niewykorzystywanych urządzeń biurowych i sprzętu laboratoryjnego, 
  • wyłączanie po godzinach pracy urządzeń biurowych i sprzętu laboratoryjnego z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym – krótkie wietrzenie pomieszczeń przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami.

2020
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2020 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Zastępowanie zużytych składników majątku nowymi, charakteryzującymi się wysoką klasą efektywności energetycznej.
 3. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 4. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2019
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2019 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Zastępowanie zużytych składników majątku nowymi, charakteryzującymi się wysoką klasą efektywności energetycznej.
 3. Sukcesywna wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne (typu LED).
 4. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 5. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2018
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2018 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Sukcesywna wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne (typu LED) – kontynuacja działań.
 3. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 4. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2017
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2017 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Termomodernizacja budynku „C”, w tym docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wymiana stolarki okiennej.
 2. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 3. Sukcesywna wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne (typu LED) – kontynuacja działań.
 4. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 5. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2016
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2016 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Sukcesywna wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne (typu LED) – kontynuacja działań.
 3. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 4. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2015
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2015 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne – kontynuacja działań.
 3. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 4. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2014
WSSE w Bydgoszczy informuje o zastosowanych w 2014 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na żarówki energooszczędne
 3. Zobowiązanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią, m. in.
  • w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w sytuacji gdy nie są wykorzystywane do bieżącej pracy,
  • po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania,
  • w sezonie grzewczym przestrzeganie zasad efektywnego korzystania z energii cieplnej (krótkie wietrzenie przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, nie zastawianie grzejników meblami).
 4. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2013
WSSE w Bydgoszczy informuje o stosowanych w 2013 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Wymiana eksploatowanego pojazdu na pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2022 19:01 Piotr Janeczek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Janeczek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Efektywność energetyczna 4.0 25.07.2023 06:32 Piotr Janeczek
Efektywność energetyczna 3.0 26.06.2022 08:30 Piotr Janeczek
Efektywność energetyczna 2.0 26.06.2022 08:30 Piotr Janeczek
Efektywność energetyczna 1.0 24.05.2022 19:01 Piotr Janeczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}