W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakres badań

Akredytacja

Badania akredytowane:

Badanie nieakredytowane:

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności wyników z wymaganiem lub specyfikacja

Nowości w laboratorium:

Uzyskanie referencji przez nasze laboratorium  zobacz

* * *                                                                                           

Nowe wydanie zakresu akredytacji zobacz

* * *                                                                                           

Nowa szybka diagnostyka laboratoryjna stosowana w Oddziale Badań Mikrobiologicznych w przypadku podejrzenia infekcji wirusem grypy:

Grypa A + identyfikacja A/H1N1/v, grypa B, real time RT-PCR (GeneXpert) 1) 
Celem badania jest wykrycie w badanej próbce materiału genetycznego (RNA) wirusa grypy – Influenza typu A i/lub B oraz podtypowanie w kierunku grypy A/H1N1.

Grypa A, B, wirus RSV, real time RT-PCR (GeneXpert) 1) 
Badanie pozwalające na różnicowanie zakażeń wirusami grypy typu A i B oraz wirusem RSV, wykonywane w wymazach.  

1) System GeneExpert – Prosty i szybki w użyciu system diagnostyczny. Test oparty na metodzie RT-PCR. Pozwala na identyfikację pojedynczych patogenów

* * *

Oznaczanie cytryniny w żywności

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy informuje, że jako jedno z nielicznych laboratoriów w Polsce wdrożyło metodę oznaczania cytryniny w suplementach diety oraz w zbożach i produktach zbożowych.
Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Fizykochemicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przeszedł pozytywnie ocenę przeprowadzoną przez Polskie Centrum Akredytacji i uzyskał akredytację dla metody oznaczania cytryniny z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (zakres akredytacji nr AB 435 wydanie nr 26 z 1 września 2020 r.).

Cytrynina należy do grupy związków zwanych mykotoksynami i może być produkowana przez niektóre szczepy Monascus purpureus, które wytwarzają związek o nazwie Monakolina K. Związek ten jest identyczny z lekiem obniżającym poziom cholesterolu we krwi. Wykazany został związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem Monakoliny K w preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu a utrzymaniem prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów suplementów diety zawierających w swoim składzie monakolinę K. Z dostępnych danych dotyczących obecności cytryniny w niektórych preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu wynika, że poziom cytryniny w tych preparatach może być wysoki. Spożycie takich preparatów ze sfermentowanego czerwonego ryżu w ilości koniecznej do uzyskania deklarowanego działania, mogą skutkować narażeniem na cytryninę. Stąd też ważne jest prowadzenie badań tego typu preparatów pod kątem występowania zanieczyszczenia cytryniną. Unia Europejska ustaliła najwyższe dopuszczalne poziomy cytryniny w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 212/2014 z dnia 6 marca 2014r.  

  * * *

Proponujemy Państwu nawiązanie stałej współpracy w zakresie wykonywania analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W związku z wynikającym z powyższego rozporządzenia obowiązkiem wykonywania systematycznych badań, zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia częstotliwości pobierania próbek wody oraz wymagań, którym powinna odpowiadać woda w poszczególnych nieckach basenowych na zarządzanych przez Państwa pływalniach.

Nasze Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 435 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, a tym samym spełnia wymagania zawarte w §6 ust. 2. ww. rozporządzenia.

Merytorycznej pomocy oraz informacji związanych z ofertą wykonania badań udzielają: Kierownik Pracowni Mikrobiologii Wody i Żywności oraz Kierownik Pracowni Fizykochemii Wody i Żywności; e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

* * *

Polskie Centrum Akredytacji po raz kolejny potwierdziło kompetencje naszego Laboratorium. Dnia 20.07.2016 r. uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 435 – wydanie nr 19.

Dotychczasowy zakres naszej działalności powiększył się o 20 nowych metod, min.:

  1. Wykrywanie obecności specyficznego RNA wirusowego zapalenia wątroby typu A metodą RTQ-PCR w owocach miękkich, warzywach sałatkowych, małżach oraz wymazach sanitarnych zgodnie z normą ISO 15216-2:2019,
  2. Związki polarne w próbkach olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych zgodnie z PN-EN ISO 8420:2004+AC:2008,
  3. Oznaczanie stężenia nikotyny i obecności kofeiny w płynnych wyrobach tytoniowych (liquidy) metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS).

Zapraszamy do korzystania z coraz szerszej oferty naszego Laboratorium.

* * *

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wymaganiami w zakresie znakowania żywności zobacz

* * *

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Pani Ewa Potracka decyzją Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej”. Wręczenie nagrody miało miejsce na III Ogólnopolskim Forum Kierownictwa Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w dniach 19-20 maja w Warszawie. Pani Ewa Potracka jest wieloletnim, zasłużonym kierownikiem pracowni Mikrobiologii Medycznej w Oddziale Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

* * *

Monitoring furanu żywności

Od 2011 roku jako jedyne Laboratorium w Polsce badamy obecność toksycznego furanu w środkach spożywczych. Badania prowadzone są w ramach międzynarodowego programu monitorowania tego związku w żywności. Nowoczesny sprzęt pomiarowy będący na wyposażeniu Laboratorium pozwolił na sprostanie ogromnemu wyzwaniu jakim było opracowanie oraz wdrożenie miarodajnej metody oznaczania furanu w żywności.

Furan to niebezpieczny związek chemiczny, który powstaje w procesach obróbki cieplnej środków spożywczych. Na problem występowania furanu w żywności zwrócono większą uwagę po opublikowaniu w 1995 roku przez Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem pracy dotyczącej jego prawdopodobnego kancerogennego działania.

Obecność furanu wykrywa się w wielu produktach spożywczych (np. w produktach w puszkach, w słoikach, żywności dla niemowląt, kawie, zupach, sosach itp.).

Wyniki badań oraz inne szczegółowe informacje potrzebne do oceny wyników regularnie są przesyłane do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Na podstawie zebranych informacji zostanie przeprowadzona wiarygodna ocena ryzyka oraz ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy furanu w żywności.

Prowadzone w naszym Laboratorium badania wykazują największe poziomy furanu w kawie. Naukowcy z Uniwersytetu w Barcelonie jednak uspokajają: „Aby przekroczyć normę, trzeba by wypić co najmniej 20 filiżanek kawy z kapsułki lub 30 espresso dziennie.” 1) 

Czy wiesz, że: Aby zmniejszyć stężenie furanu np. w ulubionym przez miliony konsumentów napoju jakim jest kawa, można zastosować pewne „sztuczki”: pozostawić filiżankę z kawą na parę chwil, aby furan się ulotnił. Furan jest bowiem substancją lotną.

1)  M.S. Altaki, F.J. Santos and M.T. Galceran. “Occurrence of furan in coffee from Spanish market: contribution of brewing and roasting”. Food Chemistry 126 (4) 1527, June 2011

{"register":{"columns":[]}}