W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Żywność

Żywność i woda

https://www.gov.pl/web/gis/zywnosc-i-woda (informacje dot. wody, żywności, norm i prawa);

Produkcja i obrót

https://www.gov.pl/web/gis/produkcja-i-obrot (informacje dla przedsiębiorców dot. wymagań higienicznych i produkcyjnych, import i eksport, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, TRACES, Brexit);

Suplementy, żywność wzbogacona itd. (składanie powiadomień, rejestr, informacja GIS dot. zmian w rejestrze):

Ostrzeżenia publiczne dot. żywności

https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Do systemu RASFF powinny być zgłaszane produkty, których obecność na rynku stanowi bezpośrednie lub pośrednie ryzyko dla zdrowia konsumenta w związku z żywnością, paszą lub materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością, a także poważne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub środowiska naturalnego w związku z określoną paszą. 

W krajach członkowskich sieci RASFF, wymiana informacji odbywa się w sposób sformalizowany, według ujednoliconych formularzy powiadomień.

W systemie RASFF rejestrowane są trzy typy powiadomień w zależności od przewidywanego stopnia zagrożenia. Rodzaje powiadomień definiowane w następujący sposób: 

  • Powiadomienie alarmowe – zagrożenie wymaga lub może wymagać natychmiastowego działania przez innego krajowego członka sieci RASFF,
  • Powiadomienie informacyjne - zagrożenie nie wymaga natychmiastowego działania przez innego krajowego członka sieci RASFF. Może być związane z poważnym ryzykiem, ale dotyczyć, m.in. produktu, który znajduje się jedynie w obrocie lokalnym, na ograniczonym terenie, nie został wprowadzony do obrotu lub nie znajduje się już w obrocie,
  • Powiadomienie o odrzuceniu produktu na granicy - odrzucenie partii, kontenera lub ładunku żywności lub paszy.

Kraj członkowski, w którym wykryto zagrożenie dla zdrowia, powiadamia pozostałych członków sieci RASFF, o jaki produkt chodzi i jakie podjęto działania, aby wyeliminować ryzyko. Działania te obejmują: wstrzymanie produktu, wycofanie produktu od konsumentów oraz zatrzymanie lub odrzucenie produktu.

Każda informacja związana bezpośrednio lub pośrednio z zagrożeniem wykrytym w żywności, paszach lub w materiałach do kontaktu z żywnością jest przekazywana pomiędzy poszczególnymi członkami sieci. Możliwość łatwego gromadzenia i przekazywania komunikatów o zaistniałym ryzyku w całej Unii Europejskiej umożliwia sprawne podejmowanie decyzji i skoordynowanie odpowiednich działań administracyjnych. Organy odpowiedzialne za kontrolę żywności i pasz mogą śledzić napływające do systemu RASFF zgłoszenia, a w przypadku potwierdzonego zagrożenia, m.in. wycofywać z rynku całe partie niebezpiecznych produktów.

Głównym celem systemu RASFF jest umożliwienie organom kontroli żywności i pasz szybkiej wymiany i szybkiego rozpowszechniania informacji dotyczących wykrytych zagrożeń związanych z żywnością, paszami oraz materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością w celu przeciwdziałania takim zagrożeniom, aby mogły one podjąć szybkie działania zaradcze w celu wyeliminowania wykrytego zagrożenia.

Dostęp do powiadomień systemu RASFF umożliwia baza danych RASFF Window administrowana przez Komisję Europejską:

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search

{"register":{"columns":[]}}