W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Płatność dla małych gospodarstw

Rolnik, może otrzymać płatność dla małych gospodarstw jeżeli łączna powierzchnia:

  1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 roku, wynosi nie więcej niż 5 ha.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Wnioskując o płatność dla małych gospodarstw można ubiegać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.

Stawka płatności wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro / ha powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.

Maksymalna kwota płatności wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1125 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote, po uwzględnieniu ewentualnych kar oraz zmniejszeń.

Płatność dla małych gospodarstw przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już Wniosek o przyznanie płatności na rok 2024 w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do dnia 2 września 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Wniosek o przyznania płatności dla małych gospodarstw można wycofać do dnia 2 września 2024 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Termin złożenia i wycofania wniosku nie podlega przywróceniu.

W aplikacji eWniosekPlus we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 w sekcji: załączniki, należy wybrać załącznik: Z0296 – Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, którego wzór znajduje się poniżej.

Materiały

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw​_2024
Wniosek​_płatność​_dla​_małych​_gospodarstw​_2024.pdf 0.13MB
Wycofanie wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw​_2024
Wycofanie​_wniosku​_płatność​_dla​_małych​_gospodarstw​_2024.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}