W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Średnie ceny gruntów wg GUS

Informacje wstępne

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Tabele z średnimi cenami gruntów ornych

Poniżej znajdują się aktualne tabele z średnimi cenami gruntów ornych.

Archiwalne tabele z średnimi cenami gruntów ornych (obowiązującymi przed 1 czerwca 2017 r.) można zobaczyć na podstronie http://www.gov.pl/arimr/srednie-ceny-gruntow-archiwum  lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Ceny zakupu/ sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r. wg województw obowiązują od dnia 10 października 2022 r.

Województwa

Grunt orny

ogółem

dobry                      (klasy I, II, IIIa)

średni                     (klasy IIIb, IV)

słaby                  (klasy V, VI)

Dolnośląskie

43 452

55 000

43 061

36 800

Kujawsko-pomorskie

64 810

81 245

64 396

48 793

Lubelskie

47 037

69 556

47 500

30 817

Lubuskie

36 111

36 250*)

38 250

31 833

Łódzkie

51 390

77 349

52 278

37 920

Małopolskie

45 967

55 460

39 357

32 286

Mazowieckie

52 204

66 176

53 884

41 599

Opolskie

60 562

80 844

50 254

37 234

Podkarpackie

36 196

45 649

34 289

26 741

Podlaskie

64 533

79 000

70 007

51 653

Pomorskie

51 212

60 714

53 511

44 375

Śląskie

44 016

60 357

49 537

30 409

Świętokrzyskie

39 800

48 147

35 651

25 114

Warmińsko-mazurskie

55 950

65 333

57 806

48 048

Wielkopolskie

77 384

98 062

80 849

56 390

Zachodniopomorskie

-------------

38 760**)

34 546

32 000**)

POLSKA

59 358

71 931

60 831

44 305

 


*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2022 r.

Ceny zakupu/ sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r. wg województw

 

 

 

Województwa

Grunt orny

 

 

ogółem

 

dobry

(klasy I, II, IIIa)

 

średni

(klasy lllb, IV)

 

słaby

(klasy V, VI)

Dolnośląskie

42 875

50 000

43 359

37 688

Kujawsko-pomorskie

61 224

76 052

61 011

44441

Lubelskie

42 518

60 000

43 636

28 138

Lubuskie

34429

36 250

34 333

34 150

Łódzkie

46 159

66 111

50 591

35 496

Małopolskie

44233

51 078

40 216

31 071

Mazowieckie

49 358

67 360

49 661

39 660

Opolskie

54 418

74 044

51 644

35 431

Podkarpackie

32 336

41 073

29 887

23 139

Podlaskie

58 769

70 000

64 481

45 983

Pomorskie

48 685

58 333

48 627

44 714

Śląskie

43 868

56 556

46 181

31 129

Świętokrzyskie

35 653

43 531

31 953

23 239

Warmińsko-mazurskie

52 316

60 000

56 255

43 880

Wielkopolskie

71 869

91 791

75 379

52 159

Zachodniopomorskie

33 000

36 667

32 909

30 000

POLSKA

53 254

63 032

55 214

39 834

 


 

Ceny zakupu/ sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2021 r. wg GUS w podziale na województwa - obowiązują od 1 października 2021 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

40 683

45 353

41 344

33 500

Kujawsko-pomorskie

58 732

72 434

58 831

41 770

Lubelskie

39 616

60 511

38 506

25 626

Lubuskie

31 826

35 000

32 857

30 167

Łódzkie

43 782

61 024

46 043

34 072

Małopolskie

42 285

49 463

37 526

28 208

Mazowieckie

47 265

65 340

50 053

37 250

Opolskie

51 146

72 879

49 909

34 058

Podkarpackie

32 601

40 908

31 657

21 029

Podlaskie

52 812

83 500

58 317

40 393

Pomorskie

49 054

63 333

52 064

42 087

Śląskie

40 967

55 613

42 167

27 929

Świętokrzyskie

34 476

43 903

30 856

20 000

Warmińsko-mazurskie

48 853

63 125

50 944

39 200

Wielkopolskie

68 409

87 581

70 740

48 622

Zachodniopomorskie

35 917

53 333

32 433

25 617

POLSKA

47 510

59 304

48 675

34 488

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2020 r. wg województw - obowiązują od 25 maja 2021 r.

Regiony

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

40 339

45 852

39 654

35 421

Kujawsko-pomorskie

56 372

69 446

55 619

40 593

Lubelskie

36 920

61 242

37 410

24 189

Lubuskie

29 125

37 143

31 105

27 333

Łódzkie

41 366

58 957

44 839

30 768

Małopolskie

38 883

48 014

33 468

28 182

Mazowieckie

46 414

64 932

47 698

35 069

Opolskie

48 188

68 100

46 778

31 238

Podkarpackie

30 012

38 600

28 860

21 009

Podlaskie

51 173

71 667

56 000

39 894

Pomorskie

44 308

68 500

44 108

39 763

Śląskie

39 758

58 824

42 148

26 809

Świętokrzyskie

33 396

41 742

30 301

20 654

Warmińsko-mazurskie

46 546

57 714

47 956

38 824

Wielkopolskie

64 423

83 351

66 874

45 721

Zachodniopomorskie

28 797

36 700

29 209

20 600

POLSKA

48 805

62 063

50 312

34 981

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. - według województw - obowiązują od 9 października 2020 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(
klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

39 484

47 550

39 588

32 962

Kujawsko-pomorskie

55 456

68 162

55 335

40 519

Lubelskie

34 130

48 391

34 674

24 739

Lubuskie

29 738

37 143

31 455

27 850

Łódzkie

42 471

57 548

44 876

34 528

Małopolskie

35 343

41 769

32 753

25 714

Mazowieckie

42 599

61 390

43 820

34 119

Opolskie

49 423

69 512

46 610

31 826

Podkarpackie

28 613

38 714

26 541

21 000

Podlaskie

44 476

54 000

49 947

35 831

Pomorskie

41 728

56 605

44 246

34 147

Śląskie

38 108

58 750

38 924

27 952

Świętokrzyskie

32 082

40 821

29 708

19 833

Warmińsko-mazurskie

46 254

59 625

48 215

34 680

Wielkopolskie

63 401

84 927

66 181

45 431

Zachodniopomorskie

30 000

35 000

30 000

22 300

POLSKA

48 096

60 490

49 674

35 370

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 27 lutego 2020 r.

Województwo

Użytki rolne ogółem

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(
klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 839

36 591

44 500

36 100

30 044

Kujawsko-pomorskie

55 864

56 274

70 000

55 659

40 681

Lubelskie

34 226

34 738

53 082

33 076

22 069

Lubuskie

29 767

30 515

34 500

32 961

26 482

Łódzkie

41 591

41 832

57 619

43 521

34 706

Małopolskie

34 235

34 584

41 241

31 932

26 950

Mazowieckie

40 205

40 905

56 842

44 181

30 965

Opolskie

47 318

47 788

65 989

44 247

32 527

Podkarpackie

27 840

28 781

37 967

28 133

19 542

Podlaskie

46 390

47 528

80 000

52 899

34 720

Pomorskie

41 232

41 564

60 000

42 876

33 547

Śląskie

39 217

39 217

57 273

41 111

22 500

Świętokrzyskie

31 154

31 530

39 530

28 767

16 859

Warmińsko-mazurskie

42 700

43 841

55 000

46 115

36 949

Wielkopolskie

61 508

63 348

84 364

65 385

44 264

Zachodniopomorskie

29 423

29 423

37 325

29 200

22 300

POLSKA

46 975

47 706

60 457

48 738

34 252

 

 

 

 

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 7 października 2019 r.

Województwo

Użytki rolne ogółem

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(
klasy IIIb, IV)

słaby
 
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

36 222

37 014

46 120

36 132

30 554

Kujawsko-pomorskie

55 760

56 215

67 463

56 351

45 766

Lubelskie

34 504

35 636

52 135

35 288

24 272

Lubuskie

28 822

29 615

bd

32 400

26 684

Łódzkie

40 847

41 314

58 000

43 519

32 370

Małopolskie

34 292

35 149

40 683

33 207

29 000

Mazowieckie

40 135

41 685

65 122

41 860

29 114

Opolskie

48 071

48 287

67 969

44 110

32 439

Podkarpackie

27 106

27 305

34 063

25 667

19 111

Podlaskie

43 994

45 331

68 000

50 457

33 184

Pomorskie

40 746

41 112

55 667

41 891

35 091

Śląskie

37 603

38 268

59 167

40 420

21 977

Świętokrzyskie

29 521

30 212

38 440

26 851

19 111

Warmińsko-mazurskie

41 930

43 155

48 750

44 162

37 871

Wielkopolskie

59 672

61 951

81 297

65 172

45 567

Zachodniopomorskie

25 495

28 663

33 767

29 100

21 226

POLSKA

46 849

47 954

57 849

49 698

35 743

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2018 r. według województw – obowiązują od 25 marca 2019 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

37 085

48 000

36 706

27 526

Kujawsko-pomorskie

54 697

66 376

53 607

39 815

Lubelskie

32 453

47 015

32 354

21 394

Lubuskie

29 258

36 400

30 894

25 808

Łódzkie

39 122

56 100

41 459

26 705

Małopolskie

33 500

40 595

29 858

22 800

Mazowieckie

39 017

57 895

40 731

29 519

Opolskie

47 714

67 675

44 207

30 815

Podkarpackie

26 618

34 129

25 241

19 000

Podlaskie

41 271

57 222

45 857

33 987

Pomorskie

41 004

59 500

41 621

33 849

Śląskie

36 953

54 231

37 756

20 656

Świętokrzyskie

29 598

36 250

27 031

17 976

Warmińsko-mazurskie

45 163

52 000

48 043

39 000

Wielkopolskie

63 519

77 454

66 473

45 383

Zachodniopomorskie

27 569

35 000

27 875

22 833

POLSKA

45 743

56 301

46 824

32 668

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 8 października 2018 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 947

47 500

35 000

28 500

Kujawsko-pomorskie

56 620

67 753

56 498

42 682

Lubelskie

31 660

47 836

31 902

20 698

Lubuskie

28 856

33 800

30 636

24 766

Łódzkie

37 785

51 240

39 700

27 713

Małopolskie

31 290

36 651

29 042

21 969

Mazowieckie

40 785

55 961

41 474

30 989

Opolskie

47 117

65 850

44 492

30 401

Podkarpackie

24 306

30 275

23 364

17 244

Podlaskie

41 517

59 375

44 808

35 389

Pomorskie

38 724

56 538

40 146

32 169

Śląskie

34 153

53 777

36 410

20 230

Świętokrzyskie

27 440

35 901

24 621

18 938

Warmińsko-mazurskie

43 174

51 185

45 477

36 991

Wielkopolskie

59 949

77 215

62 695

42 272

Zachodniopomorskie

28 385

34 896

28 981

22 817

POLSKA

44 252

54 781

45 657

32 257

 

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 25 czerwca 2018 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

36 491

46 468

35 957

29 216

Kujawsko-pomorskie

56 584

68 942

56 211

39 526

Lubelskie

30 365

46 602

28 641

19 847

Lubuskie

28 355

32 083

30 500

25 549

Łódzkie

37 085

52 833

39 610

27 478

Małopolskie

31 313

36 644

29 490

21 294

Mazowieckie

40 513

61 053

42 022

31 301

Opolskie

48 839

69 919

44 751

30 230

Podkarpackie

23 549

29 857

22 158

17 070

Podlaskie

42 193

63 571

45 742

32 518

Pomorskie

39 241

64 791

39 797

30 179

Śląskie

35 172

56 064

34 370

24 898

Świętokrzyskie

27 431

34 660

25 008

20 477

Warmińsko-mazurskie

43 229

49 555

45 092

35 298

Wielkopolskie

59 567

78 267

61 658

39 023

Zachodniopomorskie

27 832

33 202

28 450

23 508

POLSKA

43 097

55 038

44 292

30 034

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2017 r. wg województw, obowiązują od 15 marca 2018 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 700

49 117

36 288

25 750

Kujawsko-pomorskie

57 479

68 425

57 184

36 211

Lubelskie

31 732

46 898

31 330

20 437

Lubuskie

29 491

54 600

28 933

24 050

Łódzkie

37 255

52 545

38 522

27 470

Małopolskie

31 766

40 194

28 577

21 368

Mazowieckie

40 279

55 913

40 383

32 027

Opolskie

47 094

69 029

44 434

30 337

Podkarpackie

25 144

30 862

24 301

17 696

Podlaskie

38 047

49 875

40 934

30 574

Pomorskie

39 198

59 357

38 042

34 162

Śląskie

38 779

61 500

40 569

23 631

Świętokrzyskie

29 391

37 963

26 306

18 511

Warmińsko-mazurskie

41 789

44 150

44 303

32 903

Wielkopolskie

58 945

74 241

61 672

42 335

Zachodniopomorskie

28 694

34 461

29 538

20 766

POLSKA

42 455

53 476

43 268

30 210

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2017 r. wg województw, obowiązują od 2 października 2017 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

36 618 44 818 37 413 26 808

Kujawsko-pomorskie

55 524 64 292  55 518 39 008

Lubelskie

31 185 44 586 30 210 19 436

Lubuskie

29 314 34 777 31 176 24 736

Łódzkie

35 794 48 109 37 782 26 437

Małopolskie

30 366 36 363 28 620 22 848

Mazowieckie

38 620 57 802 39 630 28 288

Opolskie

46 788 66 441 44 281 29 584

Podkarpackie

24 845 30 308 24 866 17 096

Podlaskie

36 845 45 333 38 799 32 125

Pomorskie

38 827 60 421 38 835 28 550

Śląskie

36 926 50 880 38 155 23 956

Świętokrzyskie

28 065 37 808 25 214 17 183

Warmińsko-mazurskie

40 910 48 093 42 854 32 000

Wielkopolskie

56 201 71 149 58 243 41 347

Zachodniopomorskie

29 879 43 123 29 045 24 622

POLSKA

41 622 52 512 42 561 29 592

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2017 r. wg województw obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar 

Dolnośląskie

37 114

49 614

35 346

26 022

Kujawsko-pomorskie

54 452

66 545

54 236

37 230

Lubelskie

29 124

40 875

29 158

18 197

Lubuskie

27 892

32 500

30 605

23 653

Łódzkie

35 342

50 150

38 017

24 305

Małopolskie

30 176

36 920

28 215

23 153

Mazowieckie

39 090

55 567

39 450

30 022

Opolskie

46 703

67 405

42 393

29 705

Podkarpackie

22 812

29 469

22 220

16 760

Podlaskie

38 085

57 303

41 353

29 610

Pomorskie

40 300

62 585

38 847

32 439

Śląskie

33 477

52 750

35 969

22 048

Świętokrzyskie

26 291

35 679

23 184

16 802

Warmińsko-mazurskie

41 721

53 871

43 190

33 646

Wielkopolskie

55 511

70 823

57 318

40 225

Zachodniopomorskie

28 210

35 838

27 929

20 404

POLSKA

40 403

52 772

41 078

28 582

Archiwalne ceny gruntów

Archiwalne tabele z średnimi cenami gruntów ornych (obowiązującymi przed 1 czerwca 2017 r.) można zobaczyć na podstronie http://www.gov.pl/arimr/srednie-ceny-gruntow-archiwum lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.08.2021 10:06 Piskorski Mateusz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Wsparcia Krajowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Średnie ceny gruntów wg GUS 12.0 03.10.2022 14:50 Kubat Artur BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 11.0 03.10.2022 14:50 Kubat Artur BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 10.0 03.10.2022 14:48 Kubat Artur BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 9.0 13.06.2022 09:18 Kubat Artur BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 8.0 10.06.2022 14:53 Kubat Artur BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 7.0 10.06.2022 14:45 Kubat Artur BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 6.0 21.09.2021 20:20 Wojcieszak Paweł BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 5.0 21.09.2021 20:19 Wojcieszak Paweł BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 4.0 21.09.2021 16:16 Wojcieszak Paweł BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 3.0 21.09.2021 16:11 Wojcieszak Paweł BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 2.0 21.09.2021 15:34 Wojcieszak Paweł BPr
Średnie ceny gruntów wg GUS 1.0 30.08.2021 10:06 Piskorski Mateusz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}