W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Archiwa

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, a w szczególności tryb postępowania z aktami przekazywanymi do archiwum zakładowego, zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów do Archiwum Akt Nowych oraz tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej określa Instrukcja Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Archiwum zakładowe udostępnia akta dla celów służbowych i naukowo – badawczych. Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym lub akta wypożycza się poza archiwum zakładowe, ale w obrębie jednostki organizacyjnej, na podstawie karty udostępniania, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która dane akta wytworzyła. Korzystanie z dokumentacji dla celów naukowo – badawczych i innych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym, stosownie do przepisów:

  1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
  2. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1914),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781),
  4. ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.z 2019, poz. 742),
  5. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
  6. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246),
  7. aktów wykonawczych do ustaw i rozporządzeń.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2021 14:50 Adam Polej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Polej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Archiwa 1.0 13.10.2021 14:50 Adam Polej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}