W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronat honorowy

Jak uzyskać patronat?

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub udział Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym określone są w Regulaminie.

Patronat oraz członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, których realizacja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, transporcie drogowym lub wpisuje się w zadania ustawowe realizowane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Patronatem lub członkostwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia uznane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za istotne dla Inspekcji Transportu Drogowego ze względu na poruszaną problematykę.

Przyznanie patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie uprawnia organizatora przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania ani do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Inspekcją Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny lub reklamowy.

Przyznanie patronatu lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie zwalnia organizatora przedsięwzięcia z obowiązku dopełnienia wszelkich procedur przewidzianych prawem oraz uiszczania związanych z tym opłat i innych należności.

O patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym może się ubiegać wyłącznie główny organizator przedsięwzięcia.

W celu uzyskania patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do przesłania wraz z wnioskiem szczegółowego programu przedsięwzięcia, regulaminu i harmonogramu przedsięwzięcia lub innych dokumentów, wynikających z charakteru przedsięwzięcia.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie GITD, przez platformę usług administracji publicznej ePUAP albo pocztą elektroniczną na adres info@gitd.gov.pl nie wcześniej niż na 180 dni i nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

Materiały

Regulamin przyznawania wyróżnień Honorowy Patronat Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym
Regulamin​_przyznawania​_wyróżnień​_Honorowy​_Patronat​_Głównego​_Inspektora​_Transportu​_Drogowego​_oraz​_członkostwa​_Głównego​_Inspektora​_Transportu​_Drogowego​_w​_komitecie​_honorowym.pdf 0.63MB
Wniosek o przyznanie patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym
Wniosek​_o​_przyznanie​_patronatu​_lub​_członkostwo​_w​_komitecie​_honorowym.pdf 0.27MB
Wniosek o przyznanie patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym
Wniosek​_o​_przyznanie​_patronatu​_lub​_członkostwo​_w​_komitecie​_honorowym.docx 0.03MB
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem GITD lub jego członkostwem w komitecie honorowym
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_przedsięwzięcia​_objętego​_patronatem​_GITD​_lub​_jego​_członkostwem​_w​_komitecie​_honorowym.pdf 0.42MB
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem GITD lub jego członkostwem w komitecie honorowym
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_przedsięwzięcia​_objętego​_patronatem​_GITD​_lub​_jego​_członkostwem​_w​_komitecie​_honorowym.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2021 14:45 Adam Polej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Polej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Patronat honorowy 1.0 13.10.2021 14:45 Adam Polej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}