W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 • doręczyć osobiście do siedziby GITD, przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Wydziału Koordynacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich w Gabinecie Głównego Inspektora w siedzibie GITD, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: (22) 220 45 91; pracownik Wydziału sporządzi protokół, który podpiszesz Ty i pracownik;
 • przesłać drogą e-mail na adres: info@gitd.gov.pl;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie, nie pozwalają na to obowiązujące przepisy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub pragną zasięgnąć informacji o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków, prosimy o kontakt pod numerem: (22) 220-45-91.

W sprawie skargi lub wniosku mogą Państwo spotkać się również z członkiem kierownictwa GITD, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Termin spotkania mogą Państwo ustalić telefonicznie pod numerem telefonu sekretariatu właściwego merytorycznie biura dla skargi. Numery kontaktowe do poszczególnych biur znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce: o GITD/komórki organizacyjne.

Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek:

W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku. Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski:

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GITD. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię, że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu.

Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GITD:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy;
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi.

Rozpatrując skargę, organ administracji publicznej nie wydaje aktu administracyjnego: decyzji albo postanowienia. Skargę powszechną rozpatruje się poprzez wydanie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi rozstrzyga o zasadności lub bezzasadności skargi.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2021 14:43 Adam Polej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Polej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 6.0 05.07.2024 13:16 Maciej Tyrakowski
Skargi i wnioski 5.0 03.02.2023 08:21 Adam Polej
Skargi i wnioski 4.0 02.01.2023 17:33 Adam Polej
Skargi i wnioski 3.0 01.12.2022 15:17 Adam Polej
Skargi i wnioski 2.0 23.03.2022 17:39 Adam Polej
Skargi i wnioski 1.0 13.10.2021 14:43 Adam Polej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}