W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

W petycji należy zamieść:

 • dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adres,
 • żądanie.

Wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 • doręczyć osobiście do siedziby GITD, przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać drogą e-mail na adres: info@gitd.gov.pl;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy petycje:

 • jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów.
 • o wszystkim Cię poinformujemy.
 • jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GITD, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GITD. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GITD ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GITD wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

W 2021 roku nie była rozpatrywana żadna petycja w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 870).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2021 14:44 Adam Polej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Polej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 2.0 20.06.2022 08:53 Adam Polej
Petycje 1.0 13.10.2021 14:44 Adam Polej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}