W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-14
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Materiały

Informacja o braku dostępności
Informacja o braku dostępności.pdf 0.05MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 0.16MB

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • E-mail: info@gitd.gov.pl
 • Telefon: 22 22 04 000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Materiały

Skarga na brak dostępności
Skarga na brak dostępności.pdf 0.14MB

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Do budynku prowadzi 5 wejść od Al. Jerozolimskich. 4 są ogólnodostępne, 2 z drzwiami obrotowymi (wejścia główne). Na wprost recepcji znajduje się wejście dla osób poruszających się na wózku. Dla gości przeznaczone są wejścia z drzwiami obrotowymi.
Recepcja znajduje się na wprost wejścia dostępnego dla wózków. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
W budynku są windy. Na parterze na przyciskach umieszczone są napisy w alfabecie Braille’a
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W tym samym budynku, na parterze, od strony Placu Artura Zawiszy znajduje się dodatkowo wejście do Biura Podawczego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jest ono także dostępne dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego  realizuje wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwiając osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do  siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie, do Biura Podawczego na parterze budynku gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi.  Pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między Klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można skorzystać także nie wychodząc z domu. Usługa dostępna jest pod linkiem.

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

{"register":{"columns":[]}}