W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczny pobór opłat

System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS – SPOE KAS (wcześniej: Krajowy System Elektronicznego Poboru Opłat) został wprowadzony wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych i niektórych innych ustaw z dnia 6 maja 2020 r. funkcjonuje od dnia 1 lipca 2011 r.. W ramach SPOE KAS pobierane są opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych przy użyciu odpowiedniego urządzenia zainstalowanego w pojeździe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Wysokość opłat oraz odcinki dróg krajowych na których są one pobierane zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu funkcjonowania SPOE KAS, wysokości opłat oraz podmiotów obowiązanych do jej uiszczania znajdują się również na oficjalnej stronie elektronicznego systemu poboru opłat eTOLL.

Na podstawie art. 51 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem właściwym w sprawach związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację wyżej wskazanego zadania jest Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej (BKOE) w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej – w zakresie kontroli stacjonarnej  przeprowadzanej za pomocą stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą, automatycznie ujawniających i rejestrujących informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz w zakresie kontroli mobilnej dokonywanej bezpośrednio przez kontrolującego z wykorzystaniem przyrządów ujawniających informacje o podejrzeniu naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej zainstalowanych w pojazdach służbowych kontrolującego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

{"register":{"columns":[]}}