W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Ogłoszenie", a po prawej fragment ortofotomapy.

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 6.07.2022 r. (numer DKN.5131.27.2022) Główny Geodeta Kraju informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 14:57 do 3 kwietnia 2022 r. do godz. 15:18 miał miejsce
incydent teleinformatyczny związany z pomyłką we wpisaniu numeru IP do konfiguracji usługi integrującej dane ewidencji gruntów i budynków pochodzące z powiatowych usług sieciowych WMS (Web Map Service).


W wyniku tego błędu przez ok. 48 godzin w ogólnodostępnym serwisie www.geoportal.gov.pl użytkownicy zainteresowani szczegółowymi informacjami o działce
ewidencyjnej, wraz z innymi atrybutami działki, mogli uzyskać również numer księgi
wieczystej, którą objęta jest dana działka (wywołując funkcję GetFeatureInfo usługi WMS dla
warstwy „Działki”). Tym samym na obszarze całego kraju numery ksiąg wieczystych
przypisane do działek ewidencyjnych, publikowane przez powiaty na potrzeby
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), były możliwe do uzyskania
przez każdego użytkownika serwisu.


Zaistniało więc wysokie ryzyko nieuprawnionego dostępu do numerów ksiąg wieczystych,
co z kolei umożliwiło każdemu użytkownikowi ww. serwisu łatwy dostęp do danych
osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców czy nr PESEL podmiotów ujawnionych w księgach wieczystych.
Konsekwencją nieuprawnionego wykorzystania ww. danych osobowych jest możliwość
np.:
- kradzieży tożsamości osoby,
- oszustwa z wykorzystaniem danych osoby.
W chwili otrzymania sygnału o zaistniałej sytuacji (3 kwietnia 2022 r. godz. 15:16)
natychmiast dokonano odpowiednich poprawek, przywracając stan zamierzony, tj. taki,
w którym numery ksiąg wieczystych nie są widoczne w serwisie www.geoportal.gov.pl.
W celu zapobieżenia wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości Główny Geodeta Kraju
wdrożył w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii środki organizacyjno - techniczne w tym między innymi:
- przeszkolenie pracowników w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych,
- proces podniesienia technicznego poziomu zabezpieczeń usług integrujących,
pośredniczących w przekazywaniu danych o księgach wieczystych.


Ponadto Główny Geodeta Kraju zlecił przegląd procedur dotyczących bezpieczeństwa
teleinformatycznego obowiązujących w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.


Więcej informacji można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w Głównym Urzędzie
Geodezji i Kartografii (GUGiK) – p. Rafała Kaneckiego.
Dane kontaktowe:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
iod@gugik.gov.pl

 

Materiały

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych
Zawiadomienie​_o​_naruszeniu​_ochrony​_danych​_osobowych​_-​_scalony1(1).pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}