W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odbiory obiektów

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Zgodnie z ust. 1a przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Na podstawie zgłoszenia Inwestora (lub jego pełnomocnika) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze, podczas których sprawdzają zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze kończą się podpisaniem protokołu, na podstawie którego Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wydaje stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwe organy nadzoru budowlanego oraz organy architektoniczno-budowlane.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadamiany jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 

Materiały

Pouczenie o prawach i obowiazkach kontrolowanego
Pouczenie​_o​_prawach​_i​_obowiazkach​_kontrolowanego.pdf 1.10MB
Wykaz dokumentów podlegających ocenie, potwierdzających wykonanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym w zakresie ochrony ppoż.
Wykaz​_dokumentów​_podlegających​_ocenie,​_potwierdzających​_wykonanie​_inwestycji​_zgodnie​_z​_projektem​_budowlanym​_w​_zakresie​_ochrony​_ppoż.pdf 0.36MB
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki​_techniczne​_jakim​_powinny​_odpowiadać​_budynki​_i​_ich​_usytuowanie.pdf 0.67MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Zawiadomienie​_o​_zakończeniu​_budowy.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}