W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

04.08.2021

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu organizuje  w terminie od 4 września do 3 października 2021 r. „ Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. Szkolenie prowadzone będzie w systemie weekendowych zjazdów na bazie Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.


Na realizacje szkolenia przewidziano 126 godzin zajęć dydaktycznych w tym:

 • Zajęcia dydaktyczne- 120 godzin dydaktycznych,
 • Egzamin- 6 godzin dydaktycznych.
 • Część tematów może być prowadzona poprzez platformę e-learingową.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • Wypełnione skierowanie wg. Wzoru określonego w „ Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” (druk skierowania w załączeniu oraz na stronie internetowej www.gov.pl/web/kppsp-przasnysz i www.archiwum.straz-przasnysz.pl),
 • Wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat.
 • Pierwszeństwo przyjęcia na kurs będą mieli druhowie którzy uczestniczyli w szkoleniu w 2020 r., które z powodu pandemii zostało rozwiązane.

Organizacja szkolenia:

 • Skreślenie kursanta z listy szkolenia następuje z dniem, gdy absencja na zajęciach od początku trwania szkolenia przekroczy 20% jednostek lekcyjnych, przewidzianych w programie szkolenia ( powyżej 24 godzin absencji),
 • W przypadku niezaliczenia ćwiczenia w komorze dymowej kursant zostaje skreślony z listy szkolenia.

Zasady BHP podczas szkolenia:

 • Na zajęciach teoretycznych obowiązuje kompletne umundurowanie koszarowe,
 • Na ćwiczeniach oraz zajęciach praktycznych kompletne umundurowanie bojowe,
 • Właściwy stan psychofizyczny.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie skreśleniem zgłoszonego kursanta z listy szkolenia.

Ponadto informujemy, że kursanci powinni posiadać : dokument tożsamości, zeszyt do notatek, przybory do pisani.

Zajęcia będą realizowane przy zachowaniu bezwiednego reżimu sanitarnego, z zastosowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń, w tym przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń.

Prawidłowo wypełnione skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Przasnyszu do dnia 20 sierpnia 2021 r. osobiście, pocztą lub wysyłając na adres e-mail przasnysz@mazowsze.straz.pl

Wszystkie pytania oraz uzgodnienia dotyczące szkolenia proszę kierować do Naczelnika Wydziału  Operacyjno- Szkoleniowego kpt. mgr Piotra Kuligowskiego tel. 29 752 65 34


Do pobrania:

Karta skierowania na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.08.2021 18:26 asp. Rafał Sekuna
Pierwsza publikacja:
07.08.2021 18:26 asp. Rafał Sekuna