W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

30 rocznica obrad Okrągłego Stołu

Baner zapowiadający 30 rocznice obrad Okrągłego Stołu

Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak upadał komunizm.
Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej
On the downfall of communism. 1989 in Central and Eastern Europe

międzynarodowa konferencja organizowana w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu

4-5 kwietnia 2019 r.

Warszawa

Dzień 1: Pałac Prezydencki

Krakowskie Przedmieście 48/50 (wstęp za zaproszeniami)

Dzień 2: Pałac Rzeczypospolitej

pl. Krasińskich 3/5 (wydarzenie otwarte dla publiczności)

„Jak upadał komunizm? to tytułowe pytanie międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 kwietnia. Historycy, socjologowie
i politolodzy z kilkunastu krajów spotkają się w Pałacu Prezydenckim. Trzydzieści lat temu w tym miejscu, wówczas Pałacu Namiestnikowskim, miały miejsce inauguracja i zakończenie obrad Okrągłego Stołu.

Pokojowe rozmowy przedstawicieli komunistycznej władzy i reprezentantów opozycji demokratycznej stanowiły ważny punkt odniesienia dla krajów bloku wschodniego. Złożoność procesów, które zapoczątkowały Jesień Narodów, a także różne scenariusze przemian i następujących po nich transformacji ustrojowych sprawiają, że pamięć o tym okresie nie jest jednorodna. Dlatego o fenomenie roku 1989, jego znaczeniu i dzisiejszych interpretacjach warto rozmawiać w gronie międzynarodowym.

W konferencji udział wezmą m.in. współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego prof. Csaba György Kiss, prof. James Mark z Uniwersytetu w Exeter (Wlk. Brytania), prof. Andrzej Paczkowski, prof. Wojciech Roszkowski, działacz opozycji demokratycznej w NRD Wolfgang Templin oraz wieloletni współpracownik Vaclava Havla Michael Žantovský – obecny dyrektor Biblioteki Vaclava Havla.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu konferencji poświęconych rocznicy upadku komunizmu w Europie pt. 1989 – Changes and Challenges.

W związku z 30. rocznicą przemian demokratycznych, zapoczątkowanych w 1989 roku, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność realizuje cykl konferencji poświęconych fenomenowi Jesieni Narodów pt. 1989 – Changes and Challenges, które odbędą się w Polsce, Rumunii, Czechach, w Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Partnerami cyklu są m.in.: Narodowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie, Czeska Akademia Nauk oraz węgierski Komitet Pamięci Narodowej.


Organizatorzy konferencji:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

we współpracy z:

Muzeum Historii Polski

Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Biblioteką Narodową

Muzeum Historii Polski przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów. Muzeum jest aktywne
w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski, aby jej dzieje i kultura były zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców. Z tego powodu uczestniczy w dialogu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów sąsiedzkich.
www.muzhp.pl

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia, a w jej gremiach doradczych zasiadają ponadto przedstawiciele Albanii, Austrii, Czech i Łotwy. www.enrs.eu

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce. www.bn.org.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.03.2019 14:18 Jan Jabłoński
Pierwsza publikacja:
29.03.2019 14:18 Jan Jabłoński