W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

88 milionów euro dla kultury

12.09.2019

88 mln euro zostanie przeznaczonych na rzecz kultury w III edycji Funduszy norweskich i EOG. To drugi największy budżet w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. 75 milionów to środki Mechanizmu Finansowego EOG, a przeszło 13 milionów - wkład krajowy. Program „Kultura” będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z naciskiem na zatrudnienie i przedsiębiorczość w tym obszarze.

logo Programu Kultura III edycja funduszy EOG

– Celem programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości kulturalnej i poprawa zarządzania dziedzictwem. Na realizację zadań z zakresu kultury w ramach dwóch poprzednich edycji mechanizmów przeznaczyliśmy ponad 190 mln euro, co pozwoliło na realizację 134 partnerskich działań artystycznych i 56 projektów inwestycyjnych. Wśród tych ostatnich można wymienić chociażby renowację zamku w Malborku czy budowę Centrum Edukacji Morskiej w Gdańsku. W obecnej perspektywie na rzecz kultury przeznaczonych zostanie 88 mln euro, to drugi, po programie „Środowisko”, największy budżet w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – powiedziała Monika Smoleń-Bromska, dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

Program będzie uwzględniał działania i inicjatywy w sztuce i kulturze, które promują włączenie mniejszości etnicznych i narodowych. Ponadto, w programie przewiduje się wsparcie dziedzictwa żydowskiego w Polsce. O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać między innymi publiczne instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne, organizacji pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy kościoły i związki wyznaniowe.

Inauguracja III edycji funduszy norweskich i EOG

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” – to hasło zainaugurowanej dzisiaj III edycji funduszy norweskich i EOG. Umowy w sprawie nowych programów podpisali minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński i ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust,.

Fundusze norweskie i EOG

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna forma pomocy przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom Unii Europejskiej, tj. Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Czechom, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgrom, Portugalii, Grecji, Słowenii, Chorwacji, Malcie i Cyprowi (we wcześniejszych edycjach wsparcie obejmowało także Hiszpanię). Od lat realizują dwa wyraźnie określone cele, tj.: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Obszary, w ramach których można realizować projekty w III edycji Funduszy Norweskich i EOG to: rozwój przedsiębiorczości i innowacje, rozwój lokalny, badania naukowe, edukacja, środowisko, energia i zmiany klimatu, kultura, zdrowie, sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, społeczeństwo obywatelskie, dialog społeczny – godna praca, fundusz współpracy dwustronnej.