W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cerkiew w Białym Borze najmłodszym zabytkiem wpisanym do rejestru

05.08.2019

Po czerwcowej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków wpisującej do rejestru zabytków kościół pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej, w którym znajdują się polichromie autorstwa Jerzego Nowosielskiego (wpisane do rejestru zabytków ruchomych w 2004 r.), kolejny obiekt sakralny z dziełami tego wybitnego artysty został objęty ochroną konserwatorską. To cerkiew Greckokatolicka p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze.

Cerkiew w Białym Boże najmłodszym zabytkiem wpisanym do rejestru, fot. WUOZ Szczecin

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z 25 lipca 2019 r. wpisał do rejestru zabytków pod numerem A-1836, ukończoną w 1997 r. cerkiew Greckokatolicką p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze. Wpis obejmuje grunt pod budynkiem wraz z integralnymi elementami wystroju malarskiego autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego.

- Cerkiew w Białym Borze należy do przykładów późnych realizacji krakowskiego artysty, w których osiągnął szczególny efekt „misteryjny" - aranżacji niewielkich, dyskretnie oświetlonych przestrzeni sakralnych o intensywnej, ciemnej kolorystyce, sprzyjającej skupieniu i kontemplacji – napisano w uzasadnieniu decyzji ZWKZ.

Ww. decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie jest jeszcze ostateczna.

- Z ogromną radością i uznaniem przyjęłam informację o wpisaniu cerkwi w Białym Borze do rejestru zabytków. Jako jedna z najbardziej kompletnych realizacji sakralnych prof. Jerzego Nowosielskiego w pełni zasługuje na objęcie ochroną konserwatorską. Niezwykle istotny i znaczący jest dla mnie również fakt coraz częstszego wpisywania do rejestru zabytków obiektów powstałych w IV ćw. XX w. - stwierdziła prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków.

Trzy najmłodsze zabytki nieruchome w kraju są właśnie obiektami cerkiewnymi. Poza cerkwią w Białym Borze należą do nich cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Grabarce oraz przycerkiewna dzwonnica/kaplica pw. Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Jałówce.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 22 lipca 2019 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków ikonostasu autorstwa Jerzego Nowosielskiego, znajdującego się w prawosławnej katedrze pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu. Ponadto, do WUOZ we Wrocławiu 30 lipca 2019 r. wpłynął wniosek Parafii Grekokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  o wpisanie do rejestru zabytków kolejnych dzieł tego artysty.

Zdjęcia (6)