W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przygotowanie dokumentacji projektu

Projekt realizowany jest jako projekt pozakonkursowy (tzw. zidentyfikowany). Wniosek oraz wymagane załączniki dla projektu (w tym studium wykonalności, wymagane analizy i in.) zostały przygotowane przez Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN we współpracy z ekspertami Europejskiej Inicjatywy JASPERS. Projekt uzyskał pozytywną ocenę NFOŚiGW, Ministerstwa Energii i pozytywną rekomendację JASPERS. Inwestycja w procedurze dla tzw. „dużego projektu” (wartość powyżej 50 mln euro) została skierowana do Komisji Europejskiej w trybie art. 100 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR w celu uzyskania potwierdzenia finansowania UE.

W sierpniu 2017 r. projekt otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej.  Cytowana w komunikacie KE komisarz ds. polityki regionalnej, Pani Corina Cretu powiedziała, że projekt jest „oznaką naszego [Polski] zaangażowania, zarówno w ochronę dziedzictwa kulturowego w państwach członkowskich UE, jak i w konieczną transformację energetyki w Europie, zgodnie z celami Unii Energetycznej”. Decyzję tę należy traktować jako niezwykły sukces MKiDN (pomysłodawcy, współautora i beneficjenta  projektu).

Projekt stanowi drugi etap dużego, kompleksowego założenia inwestycyjnego zaprojektowanego i przygotowanego przez MKiDN. Składa się ono z:

  • I etapu – zakończony z sukcesem w 2015 roku - przygotowanie dokumentacji techniczno-budowalno-kosztorysowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń
    i decyzji administracyjnych (sfinansowany ze środków UE będących
    w dyspozycji NFOŚiGW i prawidłowo rozliczony w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” POIiŚ 2007-2013),

II etapu – niniejszy projekt - właściwa realizacja robót – „duży” projekt inwestycyjny.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}