W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej tj. wykazujących się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Medal na mocy art. 6b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 października 2018 r. w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (Dz. U. z 2018 r. poz. 2146) jest nadawany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Odznaczenie może być nadane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, organizacji społecznej lub innej jednostki organizacyjnej, zajmujących się upamiętnianiem i opieką nad miejscami pamięci narodowej.

 

Informacji udziela:
Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
tel. (22) 42 10 450
e-mail: opiekun@mkidn.gov.pl


Komunikat w sprawie Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

W związku z wpływającymi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioskami i pytaniami dotyczącymi odznaczenia resortowego pod nazwą Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, informujemy, że Ministerstwo w 2019 roku podjęło zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych działania w celu wyłonienia wykonawcy Medalu. Niestety, w ich toku nie przedstawiono w MKiDN egzemplarza próbnego, który spełniałby warunki odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia. Ministerstwo w związku z tym zmuszone jest  do wszczęcia ponownej procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy Medalu zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2146). Przygotowania do uruchomienia procedury są już znacznie zaawansowane.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy wszystkich wnioskodawców za zwłokę i zapewniamy, że poinformowani zostaną o rozstrzygnięciach Ministra w sprawie przyznania Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” natychmiast po wykonaniu odznaczeń, co nastąpi – jak się spodziewamy – w II kwartale 2020 r.

Materiały

Wniosek o nadanie medalu WORD
20190830​_Wniosek​_o​_nadanie​_medalu​_Opiekun​_Miejsc​_Pamięci​_Narodowej​_WORD.docx 0.02MB
Wniosek o nadanie medalu PDF
20190830​_Wniosek​_o​_nadanie​_medalu​_Opiekun​_Miejsc​_Pamięci​_Narodowej​_PDF.pdf 0.06MB
Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach
20190830​_Ustawa​_z​_21​_listopada​_1996​_r​_o​_muzeach​_DZ​_U​_2019​_poz​_917.pdf 0.29MB
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 października 2018 r. w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
20190830​_Rozporządzenie​_Ministra​_KiDN​_z​_dnia​_30​_października​_2018​_r​_w​_sprawie​_medalu.pdf 1.06MB