W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Policjanci uhonorowani przez Generalnego Konserwatora Zabytków

02.12.2021

- Dzięki Państwa zaangażowaniu codziennie udaje się zapobiegać zniszczeniu lub kradzieży wielu cennych zabytków, a także zatrzymać sprawców takich przestępstw. Wykonując swoje obowiązki zawodowe, dowodzicie Państwo, że troska o dobro polskiego dziedzictwa kulturowego to nie tylko ciężka praca, ale także powołanie – powiedziała dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków dr hab. Katarzyna Zalasińska, wręczając w imieniu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków prof. IH PAN Magdaleny Gawin listy gratulacyjne policjantom szczególnie zasłużonym w wykrywaniu i ściganiu przestępstw przeciwko zabytkom

Policjanci uhonorowani przez Generalnego Konserwatora Zabytków, fot. Danuta Matloch

Skuteczne przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu wymaga od funkcjonariuszy Policji, którzy jako pierwsi znajdują się na miejscu zdarzenia, szerokiej wiedzy i natychmiastowej reakcji w sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla zabytków. Składam w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków wszystkim obecnym wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie w ciężką i często niebezpieczną pracę na rzecz ochrony zabytków – powiedziała dyrektor Zalasińska.

Uroczystość, podczas której uhonorowano zasłużonych policjantów, została uświetniona wystąpieniami specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach szkolenia „Przestępczość przeciwko zabytkom”, skierowanego do służb mundurowych.

Szkolenie, przeprowadzone w związku z realizacją zapisów Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, obejmowało prelekcje dotyczące zagadnień związanych ze zwalczaniem przestępczości przeciwko zabytkom oraz współpracy pomiędzy organami ścigania a instytucjami zaangażowanymi w ochronę zabytków.

Ochrona zabytków przed zagrożeniami – współpraca kluczem do sukcesu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – a w jego imieniu Generalny Konserwator Zabytków – jest zobowiązany między innymi do zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków czy przeciwdziałania ich kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi za granicę.

Powyższe działania są realizowane m.in. poprzez ścisłą współpracę służb konserwatorskich z organami ściągania, w szczególności z Policją. Współpraca odbywa się na podstawie porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury, podpisanego w 2018 r. Porozumienie systematyzuje i precyzuje zakres współpracy, dając równocześnie podstawę do działania.

 

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}