W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Programy 2021

Szczegółowe informacje o poszczególnych programach dostępne są w zakładkach w poniższej tabeli.

 

Program

Instytucja  Zarządzająca 

Status Programu

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki opublikowano

Czasopisma

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Film

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Literatura

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Miejsca pamięci narodowej za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Wyniki II naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promesa dla Kultury

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Wyniki naboru

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru / Składanie odwołań

Sztuki wizualne

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Taniec

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Teatr

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru

 

 

 

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony dla szkolenia i współzawodnictwa sportowego;

nabór do 30.09.2021r. w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-frkf-zwiazanych-z-programem-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku

 

Szkolenie i współzawodnictwo zawodników kadry wojewódzkiej oraz organizacja zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-programu-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich

 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

(aktualizacja 26.07.2021)

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór do 15.09.2021 r.

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-frkf-zwiazanych-z-programem-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży w ACSS, WCSS, OSSM LZS w roku 2021

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-programem-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2021

 

Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-dofinansowania-zadan-w-ramach-programu-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialalnosci-wspierajacej-i-kontrolnej-sportu-mlodziezowego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-2021-roku

 

„Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie”

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki---program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku

 

Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wysokosc-dofinansowania-programu-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-zawodnikow-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-olimpijskich-oraz-przygotowaniem-i-udzialem-w-mistrzostwach-swiata-i-europy-w-sportach-olimpijskich-w-2021-roku

Środki rezerwy ogólnej

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programu-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-zawodnikow-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-olimpijskich-oraz-przygotowaniem-i-udzialem-w-mistrzostwach-swiata-i-europy-w-sportach-olimpijskich-w-2021-roku-srodki-rezerwy-ogolnej

Wspieranie sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2021 roku

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-konkursu-programu-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2021-roku

 

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie imprez mistrzowskich oraz międzynarodowych zawodów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, organizowanych w Polsce w roku 2021

 

II konkurs

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ii-konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspierania-promocji-sportu-poprzez-dofinansowanie-imprez-mistrzowskich-oraz-miedzynarodowych-zawodow-kwalifikacyjnych-do-igrzysk-olimpijskich-tokio-2020-organizowanych-w-polsce-w-roku-2021

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

Wyniki I konkurs

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-konkursu-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspierania-promocji-sportu-poprzez-dofinansowanie-imprez-mistrzowskich-oraz-miedzynarodowych-zawodow-kwalifikacyjnych-do-igrzysk-olimpijskich-tokio-2020-organizowanych-w-polsce-w-roku-2021

Wyniki II konkurs

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-ii-konkursu-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspierania-promocji-sportu-poprzez-dofinansowanie-imprez-mistrzowskich-oraz-miedzynarodowych-zawodow-kwalifikacyjnych-do-igrzysk-olimpijskich-tokio-2020-organizowanych-w-polsce-w-roku-2021

 

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wykaz-podmiotow-realizujacych-zadania-z-zakresu-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-dofinansowywanych-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-2021-r

Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2021 roku

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór do 30.11.2021 r

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór zakończony

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wyniki-konkursu-na-wspieranie-projektow-naukowych-w-zakresie-sportu-wyczynowego

Program Super Trener

Departament Sportu Wyczynowego

Nabór do 31.08.2021 r.

Szkolny Klub Sportowy

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-szkolny-klub-sportowy--wylonienie-operatorow-wojewodzkich-i-operatora-krajowego

Program KLUB

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

Sport Wszystkich Dzieci

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

LAS:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-programu-sport-wszystkich-dzieci-pn-lokalny-animator-sportu

I nabór PZSy + imprezy: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-sport-wszystkich-dzieci-w-zakresie-zadan--wspieranie-organizacji-imprez-sportowych-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-wspieranie-projektow-upowszechniania-sportu-dzieci-i-mlodziezy-realizowanych-przez-polskie-zwiazki-sportowe

II nabór PZSy:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-ii-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-sport-wszystkich-dzieci-zadania-wspieranie-projektow-upowszechniania-sportu-dzieci-i-mlodziezy-realizowanych-przez-polskie-zwiazki-sportowe

III nabór PZSy:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-iii-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-sport-wszystkich-dzieci

Zajęcia sportowe dla uczniów

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

sporty zimowe:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-zajec-sportowych-dla-uczniow-ukierunkowanych-na-upowszechnianie-sportow-zimowych

umiem pływać + gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna:

https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/posts/lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-w-2021-roku-zajec-sportowych-3418.php

Sport dla Wszystkich

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-programu-sport-dla-wszystkich-w-2021-r

Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-programu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r

Sport Akademicki

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow--program-sport-akademicki-w-2021

Program certyfikacji szkółek piłkarskich

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki opublikowano

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-roku-programu-certyfikacji-szkolek-pilkarskich

 

Sportowe Wakacje+

 

ogłoszenie II naboru:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje--ii-edycja

Departamentu Sportu dla Wszystkich

Wyniki pierwszego naboru opublikowano. Trwa II nabór

 

rozstrzygnięcie I naboru:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-programu-sportowe-wakacje-2

wybór operatora krajowego:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-programu-sportowe-wakacje--w-zakresie-wyboru-operatora-krajowego-obozow-sportowych-na-poziomie-ogolnopolskim2021

 

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Departamentu Infrastruktury Sportu

Ogłoszono częściowe wyniki

 

https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/protokoly-z-posiedzen-zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych-ze-srodkow-frkf-2021

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Departamentu Infrastruktury Sportu

Ogłoszono wyniki naboru

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-i-niezakwalifikowanych

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

Departamentu Infrastruktury Sportu

Trwa ocena wniosków

Schronisko bez barier

Departamentu Infrastruktury Sportu

Trwa ocena wniosków

> Budżet programów

{"register":{"columns":[]}}