Zapowiedź wizyty wicepremiera prof. Glińskiego w Watykanie

Plac św. Piotra w Watykanie, fot. PAP/Leszek Szymański

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej a Papieską Radą do Spraw Kultury to główny punkt jednodniowej wizyty prof. Piotra Glińskiego w Rzymie, która odbędzie się 7 czerwca. W dokumencie obie strony deklarują ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. angażowanie się w konserwację i renowację zabytków i dzieł sztuki ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, również poza jej granicami. Podczas wizyty w Watykanie wicepremier odwiedzi także grób Ojca Świętego Jana Pawła II.

W liście intencyjnym strony deklarują m.in. współpracę w dziedzinie muzealnictwa, wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa, a także realizowanie wspólnych projektów służących lepszemu poznaniu i wykorzystaniu polskich dóbr kultury w Stolicy Apostolskiej oraz dóbr kultury Kościoła katolickiego w Polsce.

Rzeczpospolita Polska oraz Stolica Apostolska będą m.in. angażować się w konserwację i renowację miejsc historycznych, zabytków architektury oraz dzieł sztuki szczególnie ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, także poza jej granicami. Obie strony deklarują również wsparcie organizacji spotkań pomiędzy wybitnymi przedstawicielami świata sztuki.

List intencyjny w siedzibie Papieskiej Rady ds. Kultury podpiszą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kardynał Gianfranco Ravasi.

Podczas wizyty wicepremier Piotr Gliński odwiedzi grób świętego Jana Pawła II znajdujący się w Kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. W Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu minister kultury spotka się z ks. Rektorem Tomaszem Paluchem OP i obejrzy wyjątkowe pamiątki z czasów studenckich Karola Wojtyły – m.in. oryginalny dyplom czy indeks.

Plac św. Piotra w Watykanie, fot. PAP/Leszek Szymański
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics