W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

#Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

11.03.2020

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespoł Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Warszawa, 11.03.2020. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, 11 bm. dot. omówienia bieżącej sytuacji, związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. fot. PAP/Paweł Supernak

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wydane przez wszystkich wojewodów. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych. Szkoły artystyczne zostały objęte rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, zamknięcie muzeów dla zwiedzających, ograniczenie dostępności instytucji dla interesantów zewnętrznych oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2.

Jednocześnie MKiDN zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie założeń działania jednostki organizacyjnej w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania instytucji, potwierdzonego komunikatami odpowiednich służb (lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych) i zaleca, aby plany te zapewniały realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.

Informacje dotyczące zawieszenia działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/403

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf

Komunikaty wojewodów w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

woj. mazowieckie - https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji

woj. kujawsko-pomorskie - https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-msw

woj. podlaskie - https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/komunikat-wojewody-podlaskiego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2

woj. warmińsko-mazurskie - https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/komunikat3

woj. dolnośląskie - https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16395,Komunikat.html

woj. lubelskie - https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/decyzja-dotycz%C4%85ca-imprez-artystycznych-i-rozrywkowych-oraz-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-klub%C3%B3w

woj. lubuskie - https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Komunikat_w_sprawie_imprez_artystycznych_oraz_dzialalnosci_zlobkow/idn:20702.html

woj. łódzkie - https://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=7630

woj. małopolskie - http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11908

woj. opolskie - https://www.opole.uw.gov.pl/pilny-komunikat-wojewody-opolskiego

woj. podkarpackie - https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/komunikat-wojewody-podkarpackiego-2/

woj. pomorskie - http://www.gdansk.uw.gov.pl/4144-komunikat

woj. śląskie - http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/komunikat-wojewody-dot-imprez-w-wojewodztwie-slaskim

woj. świętokrzyskie - https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/16763,Komunikat-wojewody-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa.html

woj. zachodniopomorskie - http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11766

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}