W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (KW PSP w Białymstoku) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

Adres skrytki ePUAP: /KWPSP/skrytka lub /KWPSP/SkrytkaESP

lub:

W postaci formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

               http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Spośród listy instytucji znajdujących się u dołu strony należy wybrać Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

II. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KW PSP
w Białymstoku za pośrednictwem poczty elektronicznej  (bez potwierdzania UPP), na adres kwpsp@straz.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu (Białystok, ul. Warszawska 3) na następujących nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

b) płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KW PSP w Białymstoku dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 15:35 Tomasz Gierasimiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna skrzynka podawcza 2.0 15.01.2021 07:46 Tomasz Gierasimiuk
Elektroniczna skrzynka podawcza 1.0 04.12.2020 15:35 Tomasz Gierasimiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}