W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzule informacyjne (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że :

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3;e-mailem: kwpsp@straz.bialystok.pl, telefonicznie : 47 711 70 10, fax:85-653-72-16 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku , w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez PKW PSP inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora:  15-062 Białystok, ul. Warszawska 3 , e-mailem. iod@straz.bialystok.pl ,telefonicznie : 47 711 70 76, fax: 85-653-72-16

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku zostały opracowane następujące klauzule informacyjne:

 

Materiały

dot. naboru do pracy - korpus sc w KW PSP w Białymstoku
dot​_naboru​_do​_pracy​_-​_korpus​_sc​_w​_KW​_PSP​_w​_Białymstoku.pdf 0.41MB
2. dot naboru do sluzby w KW PSP w Białymstoku
2​_dot​_naboru​_do​_sluzby​_w​_KW​_PSP​_​_w​_Białymstoku.pdf 0.60MB
3. dot osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej
3​_dot​_osób​_składających​_wnioski​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.41MB
4. dot podpisania umowy z - ekspert.specjalista
4​_dot​_podpisania​_umowy​_z​_-​_ekspertspecjalista.pdf 0.37MB
5. dot. monitoringu wizyjnego
5​_dot​_​_monitoringu​_wizyjnego.pdf 0.41MB
6. dot. strażaków uprawnionych do polowań
6​_dot​_​_strażaków​_uprawnionych​_do​_polowań.pdf 0.37MB
7. dot. dzialania ratownicze
7​_dot​_dzialania​_ratownicze.pdf 0.46MB
8. dot. nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
8​_dot​_nadzoru​_nad​_działalnością​_rzeczoznawców​_ds​_zabezpieczeń​_przeciwpożarowych.pdf 0.27MB
9. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Sosjalnego
9​_dot​_osób​_składających​_wnioski​_o​_dofinansowanie​_z​_Funduszu​_Sosjalnego.pdf 0.42MB
10. dot. osób składających wnioski o wydanie zaświadczenia RP7, duplikatu świadectwa pracy,zaświadczenia o zatrudnieniu
10​_dot​_osób​_składających​_wnioski​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_RP7,​_duplikatu​_świadectwa​_pracy,zaświadczenia​_o​_zatrudnieniu.pdf 0.48MB
11. dot. osób uczestniczących w konkursach org. prze KW PSP w Białymstoku
11​_dot​_osób​_uczestniczących​_w​_konkursach​_org​_prze​_KW​_PSP​_w​_Białymstoku.pdf 0.61MB
12. dot. post. administracyjne związane z przestrzeganiem przepisów pp
12​_dot​_post​_administracyjne​_związane​_z​_przestrzeganiem​_przepisów​_pp.pdf 0.47MB
13. dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
13​_dot​_postepowania​_o​_udzielenie​_zamowienia​_publicznego.pdf 0.70MB
14. dot. pracowników cywilnych składających wnioski o dofinansowanie z ZFŚS
14​_dot​_pracowników​_cywilnych​_składających​_wnioski​_o​_dofinansowanie​_z​_ZFŚS.pdf 0.42MB
15. dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami, wnioskami i petycjami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej
15​_dot​_prowadzenia​_spraw​_związanych​_ze​_skargami,​_wnioskami​_i​_petycjami​_oraz​_prowadzenia​_rejestru​_korespondencji​_przychodzącej​_i​_wychodzącej.pdf 0.41MB
16. dot. przetwarzania danych w związku z COVID19
16​_dot​_przetwarzania​_danych​_w​_związku​_z​_COVID19.pdf 0.42MB
17. dot. spotkań służbowych, narad, szkoleń, uroczystości
17​_dot​_spotkań​_służbowych,​_narad,​_szkoleń,​_uroczystości.pdf 0.41MB
18. dot. szkolenia członkow OSP
18​_dot​_szkolenia​_członkow​_OSP.pdf 0.46MB
19. dot. szkolenia inspektorów pp w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łapach
19​_dot​_szkolenia​_inspektorów​_pp​_w​_​_Ośrodku​_Szkolenia​_KW​_PSP​_w​_Łapach.pdf 0.46MB
20. dot. szkolenia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łapach
20​_dot​_szkolenia​_w​_​_Ośrodku​_Szkolenia​_KW​_PSP​_w​_Łapach.pdf 0.46MB
21. dot. szkolenia, testy w komorze dymowej
21​_dot​_szkolenia,​_testy​_w​_​_komorze​_dymowej.pdf 0.46MB
22. dot. umowy powierzenia
22​_dot​_umowy​_powierzenia.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 15:29 Tomasz Gierasimiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzule informacyjne (RODO) 7.0 03.02.2022 15:09 Robert SItarski
Klauzule informacyjne (RODO) 6.0 21.12.2021 12:32 Dorota Brzezowska
Klauzule informacyjne (RODO) 5.0 09.12.2020 12:15 Tomasz Gierasimiuk
Klauzule informacyjne (RODO) 4.0 09.12.2020 09:17 Tomasz Gierasimiuk
Klauzule informacyjne (RODO) 3.0 09.12.2020 09:16 Tomasz Gierasimiuk
Klauzule informacyjne (RODO) 2.0 09.12.2020 09:07 Tomasz Gierasimiuk
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 02.12.2020 15:29 Tomasz Gierasimiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}