W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rzecznik Prasowy

Zasady współpracy ze środkami masowego przekazu

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego współpracują ze środkami masowego przekazu, a w szczególności z dziennikarzami i podmiotami prowadzącymi tytuły prasowe w ramach obowiązujących przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo prasowe.

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku za kontakty ze środkami masowego przekazu odpowiadają:

mł. bryg. Piotr Chojnowski – rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

tel. 47 711 70 46, 508 821 676, 666 961 385, e-mail: rzecznik@straz.bialystok.pl ,

st. kpt. Antoni Ryszczuk - oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,

tel. 47 711 70 76,

st. kpt. Tomasz Rogowski - oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,

tel. 47 711 70 06, 603 689 162,

mł. kpt. Ewelina Popławska - Szpak - oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku,

tel. 47 711 70 14, 604 584 555.

Korespondencję o charakterze urzędowym dotyczącą załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku prosimy kierować na wskazane adresy do korespondencji. 

W pozostałych jednostkach PSP województwa podlaskiego za kontakty ze środkami masowego przekazu odpowiadają oficerowie prasowi wyznaczeni przez komendantów powiatowych i miejskich PSP. Do obowiązków rzecznika prasowego i oficerów prasowych należy w szczególności udzielanie informacji środkom masowego przekazu w odpowiedzi na ich zapytania w odniesieniu do działalności własnej jednostki organizacyjnej.

Rzecznik prasowy i oficerowie prasowi udzielają informacji zasadniczo w godzinach pracy komend tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30.

Całodobowo, przez cały rok, informacji odnośnie prowadzonych działań ratowniczych udziela Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pod numerem 47 711 70 01. Informacje te odnoszą się jedynie do bieżących (z danej doby) interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa podlaskiego. Informację całodobowo można także uzyskać w stanowiskach kierowania PSP na szczeblu powiatu ale jest to warunkowane bieżąca sytuacją ratowniczą. W przypadku prowadzenia przez dane stanowisko akcji ratowniczej udzielenie informacji może zostać odroczone nawet o kilka godzin.

Na miejscu akcji ratowniczej za udzielanie informacji środkom masowego przekazu odpowiada Kierujący Działaniem Ratowniczym (dowódca) oznakowany kamizelką z adekwatnym napisem lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku przybycia na miejsce oficera prasowego lub rzecznika prasowego, przejmuje on odpowiedzialność za kontakty ze środkami masowego przekazu. Podczas akcji ratowniczej może zostać wyznaczone miejsce w którym udzielane są w sposób regularny informacje o przebiegu działań ratowniczych.

Zakres udzielanych informacji o interwencjach jednostek ochrony przeciwpożarowej jest ograniczony do:

  1. Czasu zgłoszenia zdarzenia do jednostki straży pożarnej;
  2. Miejsca działań ratowniczych;
  3. Ilości uczestniczących w działaniach pojazdów ratowniczych i strażaków;
  4. Czasu trwania akcji ratowniczej lub innych istotnych dla przebiegu działań czasów operacyjnych utrwalonych w dokumentacji;
  5. Podejmowanych przez strażaków działaniach w ramach akcji ratowniczej;
  6. Liczby osób poszkodowanych i ewakuowanych przez strażaków.

Nie udzielamy informacji dotyczących:

  1. Przyczyny powstania zdarzenia;
  2. Stanu osób poszkodowanych (w tym szczegółowych obrażeń i innych danych medycznych) i ich danych osobowych;
  3. Nazw firm i strat, w przypadku prowadzenia działań w podmiotach gospodarczych;
  4. Działań innych służb i podmiotów.

Informacje publikowane na stronach internetowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego mogą być ponownie wykorzystane jako informacja publiczna na zasadach określonych  w Biuletynie Informacji Publicznej. Materiały multimedialne są udostępniane co do zasady wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych.

Poza wyjątkowymi sytuacjami nie udostępniamy zdjęć, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych wykonanych podczas działań ratowniczych. Materiały te stanowią dokumentację operacyjną i zawierać mogą treści naruszające, w przypadku ich upowszechnienia, dobra osobiste osób trzecich.

Wykaz oficerów prasowych

W załączonym pliku publikujemy aktualny wykaz oficerów prasowych ze wszystkich jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego.

Materiały

Oficerowie prasowi województwa podlaskiego
Oficerowie​_prasowi​_województwo​_PODLASKIE​_2022-1.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}