Ekspertyzy dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

  

Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie, niezbędne dla uzyskania wysokiej jakości plonów, niesie ze sobą jednak ryzyko powstania zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

W celu ograniczenia negatywnych zjawisk związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin należy dążyć do ich zrównoważonego stosowania, a w szczególności wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin. Obowiązki w zakresie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin nakłada na Państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywa 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. Obowiązki te dotyczą w szczególności opracowania krajowego planu działania na rzecz ograniczania ryzyka stwarzanego przez środki ochrony roślin.

Ekspertyzy dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Ekspertyza pt. „Potencjalne uszkodzenia opryskiwaczy ręcznych i plecakowych oraz ich wpływ na ekspozycję operatora opryskiwacza” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Potencjalne uszkodzenia opryskiwaczy ręcznych i plecakowych oraz ich wpływ na ekspozycję operatora opryskiwacza”

Rozmiar : 2.19MB

Ekspertyza pt. „Modelowanie in silico narażenia i ocena ryzyka dla operatorów stosujących ręczne opryskiwacze z uwzględnieniem ich stanu technicznego” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Modelowanie in silico narażenia i ocena ryzyka dla operatorów stosujących ręczne opryskiwacze z uwzględnieniem ich stanu technicznego”

Rozmiar : 0.65MB

Ekspertyza pt. „Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli”

Rozmiar : 0.2MB

Ekspertyza pt. „Metody kontroli sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Metody kontroli sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

Rozmiar : 2.99MB

Ekspertyza pt. „Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na pojazdach szynowych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na pojazdach szynowych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli”

Rozmiar : 0.83MB

Ekspertyza pt. „Zasady wykonywania zabiegów ochrony roślin, z uwzględnieniem zastosowania różnych rozwiązań zapobiegających znoszeniu cieczy roboczej” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Zasady wykonywania zabiegów ochrony roślin, z uwzględnieniem zastosowania różnych rozwiązań zapobiegających znoszeniu cieczy roboczej”

Rozmiar : 2.88MB

Ekspertyza pt. „Zasady postępowania podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin, w celu uniknięcia powstania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska” Pobierz plik: pdf Ekspertyza pt. „Zasady postępowania podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin, w celu uniknięcia powstania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska”

Rozmiar : 3.41MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.04.2018 10:14
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 09.04.2018 10:14
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha