Jednostki certyfikujące

   

Upoważnione Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce
spełniające wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.)

Lista jednostek certyfikujących w Polsce – stan na dzień 25.03.2019 r.

pdf pobierz plik

0.33MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.03.2019 09:53
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 28.03.2019 09:53
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha