Komitet Monitorujący PROW 2014-2020

   

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został powołany zarządzeniem nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin Komitetu podjęty uchwałą nr 1 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pdf Zarządzenie Nr 13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0.48MB

pdf Zarządzenie Nr 74 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0.03MB

pdf Zarządzenie Nr 45 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0.02MB

pdf Zarządzenie Nr 16a Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.24MB

PDF Zarządzenie Nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.88MB

pdf Regulamin Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020

0.15MB

pdf Lista członków Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (październik 2018 r.)

0.33MB