Łódzkie – debata o rolnictwie

Wiceminister R. Zarudzki podczas debaty rolnej

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbyła się 9 kwietnia br. w Sulmierzycach.

Obrady miały charakter debaty rolnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciela rządu, samorządu, parlamentu i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. W sesji brali także udział rolnicy, którzy pytali o działania  podejmowane przez resort rolnictwa.

Wiceminister Zarudzki odpowiadał na ich liczne pytania. Poinformował, że trwają prace dotyczące utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie strukturą efektywną ekonomicznie, działającą w zgodzie z mechanizmami unijnymi i podejmującą działania w przypadku drastycznych spadków cen,  stabilizującą rynki, w tym owoców miękkich.

Apelował także o składanie wniosków na dopłaty bezpośrednie oraz zachęcał do skorzystania z możliwości pozyskania środków w działaniach PROW 2014 - 2020, które będą wkrótce uruchamiane. Podsekretarz stanu podkreślił również znaczenie oddolnie podejmowanych inicjatyw przez przedstawicieli samorządów wskazując przy tym na dobre doświadczenia łódzkie.

– Te inicjatywy były bardzo pomocne m.in. w kwestii dofinansowania rekultywacji gleb poprzez wapnowanie czy regulacji odnoszących się do rolnictwa ekologicznego – podkreślił minister dziękując za to zaangażowanie marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi.

– Już podczas pierwszych sesji, jako marszałek województwa łódzkiego, wskazałem trzy obszary, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę. Jednym z nich jest rolnictwo – podkreślił  marszałek zwracając uwagę na to, że zwiększono środki na rolnictwo, m.in. o 100 procent podnosząc kwotę przeznaczoną na granty sołeckie oraz dofinansowując spółki wodne.

Samorządowcy podnosili także konieczność prowadzenia promocji produktów lokalnych oraz wsparcia małej retencji.

Uczestniczący w sesji rolnicy poruszali kwestie dotyczące konieczności dalszej walki z afrykańskim pomorem świń (ASF), możliwości zwiększenia bezpośredniego wsparcia dla rolników czy dofinansowania budowy targowisk w małych miejscowościach.

(Fot. Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego)

Podsekretarz stanu R. Zarudzki w Sulmierzycach
Uczestnicy debaty rolnej
Wiceminister R. Zarudzki podczas obrad Sejmiku
Zobacz więcej

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.04.2019 14:46
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 11.04.2019 14:46
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha