W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Materiały

Uchwała nr 82/2020 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
uchwała​_82-2020.pdf 0.29MB
Uchwała nr 74/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_74-2020.pdf 0.29MB
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc dla podatników podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Ogłoszenie​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozwoju​_Wsi​_(06​_2020).pdf 0.10MB
Uchwała nr 162/2019 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_nr​_162​_RM​_2019.pdf 0.28MB
Uchwała nr 157/2019 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_nr​_157​_RM​_2019.pdf 0.35MB
Ogłoszenie MRiRW dotyczące wydłużenia terminu składania wniosków do 29 listopada br.
MRiRW​_-​_ogłoszenie​_wydłużenia​_terminu​_składania​_wniosków​_do​_2911.pdf 0.17MB
Ogłoszenie MRiRW dotyczące wydłużenia terminu składania wniosków do 15 listopada br.
MRiRW​_-​_ogłoszenie​_wydłużenia​_terminu​_składania​_wniosków​_do​_1511.pdf 0.17MB
Od 3 października wnioski o pomoc suszową - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ogłoszenie​_Ministra.pdf 0.52MB
Komunikat
Komunikat.pdf 0.35MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozporządzenie​_z​_dn​_6092019r​_-​_RM-110-75-19.pdf 0.70MB
Uchwała RM z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_nr​_86​_RM​_2019​_program​_susze​_2019.pdf 0.18MB
Załącznik do uchwały RM z dnia 6 września 2019 r. - Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_nr​_86​_RM​_2019​_program​_susze​_2019​_-​_zał.pdf 0.21MB
Wytyczne dla komisji powołanych przez wojewodę - 2019 r.
1Wytyczne​_dla​_Komisji​_powołanych​_przez​_Wojewodę​_-​_2019​_r.pdf 6.84MB
Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2019 r. - NZA
1Wzór​_protokołu​_szacowania​_szkód​_bez​_danych​_do​_stosowania​_w​_2019​_-​_NZA.XLSX 0.14MB
Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2019 r. - NZA
1Wzór​_protokołu​_szacowania​_szkód​_z​_danymi​_do​_stosowania​_w​_2019​_-​_NZA.XLSX 0.18MB
Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy
06​_-​_11​_nformacja​_klęski​_w​_tym​_susza​_2018.pdf 0.27MB
Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich (Opracowanie - Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich; Krzysztof Zamarlicki; Warszawa 2012 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych)
Opr​_Szacowanie​_plantacji​_wieloletnich​_K​_Zmarlicki.pdf 1.37MB