Przedłużony termin składanie wniosków suszowych

Kolaż - susza

Do 16 listopada br. minister Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w tym zakresie specjalne Obwieszczenie działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Formularz wniosku o udzielenie pomocy dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pobierz plik: pdf Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozmiar : 0.16MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.11.2018 16:40
Osoba publikująca: Iwona Chromiak
Zmodyfikowano: 14.11.2018 16:40
Osoba modyfikująca: Iwona Chromiak