W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozmowy ministrów rolnictwa GV4+4

08.10.2021

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył dziś w spotkaniu Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4), które odbywało się w Budapeszcie. Okazją do rozmów była 80. edycja Krajowych Targów Rolno-Spożywczych OMEK.

Uczestnicy Spotkania Ministrów Rolnictwa GV4+ stojący na tle narodowych flag.

Węgry od 1 lipca br. przewodzą w Grupie Wyszehradzkiej. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym spotkaniem na szczeblu ministrów rolnictwa w ramach  rocznego przewodnictwa tego kraju.

Celem rozmów było zacieśnienie współpracy w ramach poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej na rzecz skuteczniejszej realizacji interesów krajów naszego regionu na forum Unii Europejskiej.

Głównym tematem spotkania  były kwestie związane z pakietem legislacyjnym i krajowymi planami strategicznymi Wspólnej Polityki Rolnej.

– Pakiet legislacyjny dotyczący reformy WPR powinien zostać przyjęty z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby możliwe było dotrzymanie terminu na przekazanie Komisji projektów planów strategicznych. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego modelu wdrażania od początku 2023 r. – podkreślił polski wiceminister.

– Komisja Europejska powinna przedstawić szczegółowe i obiektywne zasady oceny planów. Przy ocenie tej Komisja powinna unikać nadinterpretacji przepisów, w szczególności, gdy nie dotyczą one  bezpośrednio obszaru WPR – dodał sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Wspólna deklaracja

W konkluzjach rozmów ministrowie podpisali Wspólną deklarację Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii w sprawie konieczności ustanowienia przejrzystej procedury przyjmowania planów strategicznych WPR oraz zapewnienia funkcjonalności nowego modelu wdrażania. Dokument zawiera szereg istotnych postulatów i będzie ważnym, wspólnym głosem krajów naszego regionu w dalszej dyskusji na forum UE.

Zrównoważone systemy żywnościowe

Drugim tematem rozmów były kwestie dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych, cyfryzacji oraz zapobiegania marnotrawieniu żywności.

– Ważną rolę w transformacji systemów żywnościowych odgrywają badania i innowacje. Są one kluczowe w opracowywaniu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, przezwyciężaniu barier i odkrywaniu nowych możliwości rynkowych dla rozwoju sektora rolno-spożywczego podkreślił wiceminister Ryszard Bartosik.

Sekretarz stanu poinformował również o działaniach podejmowanych przez Polskę. Miedzy innymi o systemie Paszportyzacji Polskiej Żywności. Celem tego pilotażowego projektu jest opracowanie innowacyjnego cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w całym łańcuchu dostaw.

Jesteśmy gotowi do angażowania się w te prace, aby ograniczyć do minimum marnotrawienie żywności w Europie. Dla Polski zjawisko marnotrawienia żywności ma nie tylko wymiar społeczny i ekonomiczny, ale – co chcemy wyraźnie zaznaczyć – również etyczny –zaznaczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Zdjęcia (4)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.10.2021 16:48 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
08.10.2021 16:48 Sławomir Mucha
{"register":{"columns":[]}}