Substancje podstawowe

   

Substancje podstawowe to substancje czynne, które zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L309 
z 24.11.2009):

  1. nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi, oraz;
  2. nie mają nieodłącznej zdolności do oddziaływania na układ endokrynny, działania neurotoksycznego lub immunotoksycznego, oraz;
  3. nie są stosowane głównie do celów ochrony roślin, ale mimo to są przydatne w ochronie roślin, bezpośrednio lub w środku składającym się 
    z substancji podstawowej i prostego rozpuszczalnika, oraz;
  4. nie są wprowadzane do obrotu jako środek ochrony roślin.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.08.2018 13:34
Osoba publikująca: Rafał Lalik
Zmodyfikowano: 30.08.2018 13:34
Osoba modyfikująca: Rafał Lalik