Ochrona roślin

  

Ochrona roślin jest bardzo ważnym elementem w produkcji roślinnej. Zapewnienie roślinom ochrony przed agrofagami wiąże się z uzyskaniem wysokiej jakości plonów. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin.

Na niniejszej stronie zamieszczane będą informacje dotyczące m.in.:

  • ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi
  • dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin
  • zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin
  • zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.04.2018 09:14
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 05.04.2018 09:14
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha