W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wideokonferencja ministrów UE ds. rybołówstwa

22.02.2021

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik 22 lutego 2021 r. wziął udział w Nieformalnej Wideokonferencji Ministrów UE ds. Rybołówstwa. Spotkanie poświęcone było głównie dyskusji na temat stanu dwustronnych konsultacji między UE a Zjednoczonym Królestwem dotyczących uprawnień do połowów na 2021 r. oraz, w przypadku stad głębinowych, na 2021 i 2022 r.

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas wideokonferencji (fot. MRiRW)

Zgodnie z uzgodnioną 24 grudnia 2020 r. Umową o handlu i współpracy miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, obie strony mają odbywać coroczne konsultacje, w celu uzgodnienia uprawnień do połowów dla wspólnych stad na następny rok.

Ministrowie podziękowali Komisji Europejskiej za starania w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem i dotychczasową współpracę z państwami członkowskimi. Wyrazili nadzieję na jak najszybsze zakończenie konsultacji w oparciu o zasadę maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) oraz najlepsze dostępne doradztwo naukowe. Kluczową kwestią jest również zapewnienie równych warunków funkcjonowania flot rybackich UE i ZK.

Wiceminister Bartosik podziękował za transparentne podejście Komisji w trakcie prowadzonych konsultacji i poparł przyjęte podejście w działaniach prowadzonych na rzecz wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla państw członkowskich. Wyraził tym samym aprobatę dla przygotowanego przez Komisję mandatu negocjacyjnego do rozmów ze Zjednoczonym Królestwem, w zakresie ustalenia uprawnień do połowów na 2021 r. oraz na lata 2021–2022, w przypadku stad głębinowych.

W sprawach różnych delegacja Hiszpanii przedstawiła informację ws. przygotowań do 7. rundy negocjacji w sprawie odnowienia umowy  o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) UE z Islamską Republiką Mauretanii. Przedstawiciele wszystkich państw, w tym Polski, podkreślili wagę nowego protokołu w ramach tej umowy dla floty Unii Europejskiej oraz wyrazili nadzieję na jego szybkie przyjęcie, w kształcie wyważonym oraz uwzględniającym dobre warunki techniczne dla floty unijnej prowadzącej połowy w ramach tej umowy.

Zdjęcia (5)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:12 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
23.02.2021 09:12 Sławomir Mucha