Wizyta ministra plantacji Sri Lanki

Rozmowy polsko-lankijskie

12 września 2018 r. sekretarz stanu Szymon Giżyński spotkał się z ministrem plantacji Sri Lanki Navinem Dissanayake.

Spotkanie było poświęcone możliwościom rozwoju polsko-lankijskiej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego.

Minister Giżyński podkreślając wzrastające znaczenie rolnictwa w polskiej gospodarce, wskazał na czołową pozycję zajmowaną przez Polskę w produkcji wielu kategorii produktów żywnościowych, jak również dążenie do osiągnięcia ich najwyższej jakości. Wskazał na możliwości polskich firm poszerzenia asortymentu eksportowanych do Sri Lanki produktów rolno-spożywczych. Minister Dissanayake podkreślił zainteresowanie Sri Lanki importem m.in. polskich sadzeniaków, nasion, w tym nasion kwiatów, jak również technologiami  i urządzeniami do przetwórstwa spożywczego.

Wiceminister Giżyński zwrócił się z prośbą o wsparcie w kontaktach z lankijskimi służbami weterynaryjnymi mające na celu sprawne uzgodnienie świadectw weterynaryjnych na produkty zwierzęce.

W trakcie spotkania Szymon Giżyński wskazał również na możliwość rozwoju dwustronnej współpracy naukowo-badawczej. Podkreślił zainteresowanie nawiązaniem współpracy z partnerami lankijskimi nadzorowanych przez MRiRW instytutów naukowych.

Istotną kwestią poruszoną w trakcie spotkania była również możliwość wypracowania dwustronnego porozumienia, mającego na celu rozwój polsko-lankijskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, jak również regulującego współpracę pomiędzy instytucjami wsparcia rolnictwa obu krajów.

Sri Lanka to istotny partner w kontekście możliwości rozwoju współpracy w sektorze rolno-spożywczym. W 2017 r. odnotowano 3,5 krotny wzrost wartości polskiego eksportu do Sri Lanki w tym sektorze, w stosunku do roku 2016 (w 2017 r. eksport osiągnął wartość 22,6 mln euro; najważniejszym polskim towarem eksportowym na rynek lankijski jest cukier, na który przypada 93% wartości eksportu rolno-spożywczego).

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.09.2018 15:04
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 17.09.2018 15:04
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha